Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

  • pdf AiK.2111.1.2020.pdf - Informacja Burmistrza Opoczna o wyniku naboru na wolne stanowisko
  • pdf AiK.2111.1.2020.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko kierownicze - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
  • pdf AiK.2111.1.2020.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
  • pdf Klauzula.pdf - Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Opocznie
  • pdf Oświadczenie.pdf - Oświadczenie dotyczące wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych