Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Konkurs na wolne stanowisko kierownicze - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie

  • pdf Nr_207_2018.pdf - Zarządzenie Burmistrza Nr 2017/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie, powołania komisji konkursowej oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji konkursowe
  • pdf Ogłoszenie_MDK.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie ul. Biernackiego 4, 26-300 Opoczno