Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza Opoczna

Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Opocznie na rozpoczęcie kadencji

Korekty oświadczeń majątkowych na dzień ślubowania