Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek podległych i członków zarzadu

a

Badura Magdalena - Członek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Opocznie

Bąkiewicz Stanisław - Prezes Zarządu Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opocznie

Białas Irena - Dyrektor Miejski Dom Kultury w Opocznie

Jaźwiec Anna - Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

Kałużyńska Edyta - Dyrektor Szkoła Podstawowa w Woli Załężnej

Karbownik Elżbieta - Główny Księgowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie

Kopania Andrzej - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Opocznie

Kowalski Robert - Dyrektor Kryta Pływalnia Opoczyńska Fala

Łuczkowski Jan - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie

Oleksik Jadwiga - Kierownik Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie

Świątek-Mazur Bożena - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie

Telus Robert - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie

Wiktorowicz Urszula - Dyrektor Szkoła Podstawowa w Bielowicach

Ziębicka-Szczepańska Janina - Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie

Zięba Anna - Członek Zarządu Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opocznie

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza Opoczna

d

Wieruszewski Jan - Burmistrz Miasta Opoczno

Raczyński Leszek - Zastępca Burmistra Miasta Opoczno

Kożuchowski Kazimierz - Sekretarz Miasta

Bąk Barbara - Główny Księgowy

Pawlik Beata - Zastępca Głównego Księgowego

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Opocznie

aa

Macierzyński Janusz - Przewodniczący Rady Miejskiej

Brzezińska Jadwiga

Cieśłikiewicz Władysław

Dembińska Barbara

Głogowski Krzysztof

Klimek Janusz

Ksyta Marek

Lasota Jolanta

Łączek Eugeniusz

Nita Franciszek

Rek Włodzimierz

Rożenek Andrzej

Róg Ewa

Sikora Stanisław

Stępień Stanisław

Stępień Jan

Sudzius Halina

Turek Wiesław

Wojciechowski Zdzisław

Wołkiewicz Wiesław

Wołąkiewicz Grzegorz