Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Oświadczenia Majątkowe radnych Rady Miejskiej w Opocznie

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza Opoczna

Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek podległych i członków zarzadu