Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Oświadczenia Majątkowe radnych Rady Miejskiej w Opocznie

Korekta do oświadczenia majątkowego za 2009r. radnego Piotra Jóźwika polegała na doręczeniu kopii zeznania podatkowego za 2009r.

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza Opoczna

Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Podległych i Członków Zarządu