Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XX sesji w dniu 4.07.2012 roku

Na sesji Nr XX Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 4 lipca 2012 r. nie podjęto żadnej uchwały.