Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

I Zastępca Burmistrza Opoczna

Nazwisko i Imię: Andrzej Kacprzak
Tel: +48 447363100
E-mail: andrzej.kacprzak@um.opoczno.pl
 

II Zastępca Burmistrza Opoczna

 

Nazwisko i Imię: Anna Zięba
Tel: +48 447363100
E-mail: anna.zieba@um.opoczno.pl