Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

INFORMACJA - Zmiana numeru rachunku bankowego

INFORMACJA

Od dnia 01.12.2015 obsługę finansową Gminy prowadził będzie Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej W Piotrkowie Trybunalskim odział w Paradyżu Filia w Opocznie.

I. Wpłat dochodów z tytułu:

 -opłaty skarbowej,

-wieczystego użytkowania,

-czynszu dzierżawnego,

-zajęcia pasa drogowego,

 -podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, środków transportu,

-opłaty adiacenckiej,

- opłata za wywóz nieczystości

-opłaty dodatkowa za brak wniesienia należnej opłaty parkingowej

należy dokonywać na  rachunek 60 8973 0003 0020 0377 6474 0001

Indywidualne rachunki bankowe do wpłat podatków, opłat za wywóz nieczystości widniejące na decyzjach podatkowych i informacjach na rok 2015 obwiązują do dnia 31.12.2015

II. Wpłaty wadium na rachunek 33 8973 0003 0020 0377 6474 0002

III. Wpłaty dochodów z tytułu:

-subwencji

-dotacji,

-udziałów w podatku dochodowym

dokonywać na rachunek 37 8973 0003 0020 0376 4826 0002