Urząd Miejski w Opocznie
 • ZARZĄDZENIE NR 10/2021 
  BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 7 stycznia 2021 r. 
  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych 
  konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w 2021 roku. 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2021 
  BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 5 stycznia 2021 r. 
  w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2021 rok w Urzędzie Miejskim w Opocznie

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 8/2021 
  BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 5 stycznia 2021 r. 
  w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021 - 2023 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2021 
  BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 5 stycznia 2021 r. 
  w sprawie powołania  Komisji Rekrutacyjnej. 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2021 
  BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 5 stycznia 2021 r. 
  w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej numerem działki 606/3 położonej w obr. 23 m. Opoczno oraz 
  zatwierdzenia Regulaminu przetargu

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 05/2021 
  BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 4 stycznia 2021 r. 
  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 
  kwoty 130 000,00 zł netto, w Urzędzie Miejskim w Opocznie.

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2021 
  BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 4 stycznia 2021 r. 
  w sprawie zbycia nieruchomości w obr. 6 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 4 stycznia 2021 r.
  w sprawie powołania  Komisji Rekrutacyjnej

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 2/2021 BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 4 stycznia 2021 r.
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu  dla osoby zatrudnionej na stanowisku podinspektora w Wydziale Funduszy Europejskich w Urzędzie Miejskim w Opocznie

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 1/2021 BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 4 stycznia 2021 r.
  w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w obr. Sitowa oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

  Więcej
Data stworzenia : 2020-12-02 11:13 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2020-12-02 11:13 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2020-12-02 11:22 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz