Urząd Miejski w Opocznie
 • ZARZĄDZENIE NR 162/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 13 września 2021 r. 
  w sprawie nabycia na rzecz Gminy Opoczno prawa własności  nieruchomości gruntowej  położonej w obr. 10 m. Opoczno

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 159/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 8 września 2021 r. 
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 158/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 2 września 2021 r. 
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego   w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na realizację zadania p.n.: Utwardzenie kostką brukową placu przy Urzędzie Miejskim w Opocznie 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 157/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 1 września 2021 r. 
  w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użyczenie i wydzierżawienia. 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 156/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 31 sierpnia 2021 r. 
  w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2021 rok. 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 155/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 24 sierpnia 2021 r. 
  w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w obr. Sołek

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 154/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 26 sierpnia 2021 r. 
  w sprawie sprzedaży nieruchomości oraz udziału w nieruchomości w trybie bezprzetargowym położonych w obr. 12 m. Opoczna 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 153/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 24 sierpnia 2021 r. 
  w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 6 m. Opoczno oraz zatwierdzenia  Regulaminu przetargu 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 152/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 19 sierpnia 2021 r. 
  w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego. 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR  151/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 19 sierpnia 2021 r. 
  w sprawie: uchylenia w części zarządzenia nr 133/2021 Burmistrza Opoczna z dnia 29 lipca 2021 roku. 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 150/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 17 sierpnia 2021 r. 
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego   w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na realizację zadania p.n.: Przebudowa ul. Westerplatte 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 149/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 16 sierpnia 2021 r. 
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu  dla osoby zatrudnionej na stanowisku Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 148/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 16 sierpnia 2021 r. 
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu  dla osoby zatrudnionej na stanowisku Zastępcy Dyrektora  w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym  w Urzędzie Miejskim w Opocznie 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 147/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 16 sierpnia 2021 r. 
  w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz udziałami w gruncie i częściach wspólnych niezbędnych do racjonalnego korzystania z budynków oraz samodzielny lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy Opoczno 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 146/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 11 sierpnia 2021 r. 
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego   w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji  na realizację zadania p.n.: Przebudowa ul. Świerkowej  w Opocznie 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 145/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 10 sierpnia 2021 r. 
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się  o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 144/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 9 sierpnia 2021 r. 
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego   w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji  na realizację zadania p.n.: Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Wygnanów (Kolonia). 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 143/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 9 sierpnia 2021 r. 
  w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej numerem działki 606/3 położonej w obr. 23 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu 

  Więcej
Data stworzenia : 2020-12-02 11:13 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2020-12-02 11:13 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2020-12-02 11:22 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz