Urząd Miejski w Opocznie

Zawiadomienie o komisjach Rady Miejskiej w Opocznie

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 16 września 2021r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca sierpnia br.
 4. Analiza sprawozdań finansowych wybranych instytucji pożytku publicznego za 2020r., realizujących zadania zlecone przez gminę.
 5. „Święto Miasta” – analiza wydatków.
 6. Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.
 7. Koszty dowozu dzieci do szkół.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Rurarz

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Rewizyjnej
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 21 września 2021r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca sierpnia br.
 4. Zapoznanie się z pismem w sprawie sprzeciwu wobec działań zmierzających   do zmiany numeracji porządkowej nieruchomości w Mroczkowie Gościnnym – c.d.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                                                              Przewodniczący Komisji
                                                                                                                                   Tomasz Kopera

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Skarg, wniosków i petycji
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 21 września 2021r. o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca czerwca br.
 4. Zapoznanie się z petycją w sprawie wybudowania parkingu przy ul. Jana Pawła II za garażami.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

  Przewodniczący Komisji
Tomasz Kopera

 

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Opocznie są rejestrowane w formie audiowizualnej oraz transmitowane na żywo w Internecie.

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Opocznie

Sesja Rady Miejskiej w Opocznie jest rejestrowana w formie audiowizualnej oraz transmitowana na żywo w Internecie.

Data stworzenia : 2003-06-10 12:29 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-10 12:29 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-09-16 10:48 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska