Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zaproszenie na komisje Rady Miejskiej w Opocznie

 1. Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 r. o godz. 15.30 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca maja br.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie utrwalenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, transmitowania i  udostępniania w Internecie filmów z obrad komisji Rady Miejskiej w Opocznie.
 4. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kopera


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br.
 2. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2018.
 3. Wykonanie budżetu gminy za rok 2018.
 4. Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Rurarz


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br.
 2. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za 2018 rok.
 3. Wykonanie budżetu gminy za 2018 rok.
 4. Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwość pozyskania środków zewnętrznych.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Brola


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br.
 2. Potrzeby Gminy w zakresie budownictwa socjalnego dla najuboższych. Sytuacja mieszkaniowa w Gminie Opoczno.
 3. Wykonanie budżetu gminy za 2018 rok.
 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 5. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Marek Sijer


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br.
 2. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za 2018r.
 3. Wykonanie budżetu gminy w roku 2018.
 4. Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Rożenek


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 16.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca maja br.
 2. Zapoznanie się z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Opoczna.
 3. Informacja w sprawie sprzedaży terenów inwestycyjnych w Opocznie w roku 2019.
 4. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kopera


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r., o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br.
 2. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego.
 3. Wykonanie budżetu w gminie za 2018 rok.
 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 5. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Robert Grzesiński


 

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Opocznie