Urząd Miejski w Opocznie

Zawiadomienie o komisjach Rady Miejskiej w Opocznie

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI Skarg, wniosków i petycji
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 19 stycznia 2021r. o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z miesiąca listopada i grudnia 2020r.
 4. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2020r.
 5. Zapoznanie się z petycją mieszkańców ul. Partyzantów na osiedlu Ustronie dotycząca sprzeciwu wobec planów  zabudowy terenu na działkach przy ul. Partyzantów w Opocznie.
 6. Zapoznanie się ze skargą Pani. D.Z.Ł., dotyczącą funkcjonowania MGOPS z dnia 27.11.2020r. – c.d.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
 Tomasz Kopera

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury   
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 25 stycznia 2021r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2020r.
 4. Sytuacja covidowa w szkołach.
 5. Zatrudnienie w placówkach oświatowych.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 7. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2020r.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

  Przewodniczący Komisji
  Robert Grzesiński

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 25 stycznia 2021r. o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2020r.
 4. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej za 2020r.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2020r.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
 Tomasz Rurarz

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Przestrzegania Prawa
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 26 stycznia 2021r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2020r.
 4. Straż Miejska – wydatki i wpływy.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2020r.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Rożenek

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI Rewizyjnej
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 26 stycznia 2021r. o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca listopada 2020r.
 4. Kontrola sprzedaży i kupna nieruchomości przez Gminę.
 5. Kontrola ściągalności podatków i opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów  komunalnych.
 6. Sprawozdanie z pracy Komisji za II półrocze 2020r.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kopera

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej
i Spraw Samorządu
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 27 stycznia 2021r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2020r.
 4. Szkody łowieckie. Gospodarowanie zasobami leśnymi i  wspólnoty gruntowe.
 5. Straż Miejska – efekty realizacji zadań.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 7. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2020r.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

 Przewodniczący Komisji
Tadeusz Brola

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 27 stycznia 2021r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2020r.
 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 5. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2020r.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Marek Sijer

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Opocznie

Data stworzenia : 2003-06-10 12:29 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-10 12:29 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-15 09:03 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska