Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

 

Kierownictwo
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Burmistrz Dariusz Kosno +48 44 7860100 burmistrz@um.opoczno.pl
Zastępca Burmistrza Andrzej Kacprzak +48 44 7860100 sekretariat@um.opoczno.pl
Sekretarz Tomasz Łuczkowski +48 44 7860105 tomasz.luczkowski@um.opoczno.pl
Skarbnik Barbara Bąk +48 44 7860154 barbara.bak@um.opoczno.pl

 

Wydział Organizacyjny
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Sekretarz Tomasz Łuczkowski +48 44 7860105 tomasz.luczkowski@um.opoczno.pl
Sekretariat Katarzyna Wojtal +48 44 7860100 sekretariat@um.opoczno.pl
Inspektor Beata Wojtarek +48 44 7860149 beata.wojtarek@um.opoczno.pl
Inspektor Halina Miązek +48 44 7860104 halina.miazek@um.opoczno.pl
Inspektor Ochrony Danych Dariusz Badura +48 44 7860166 admin@um.opoczno.pl
Informatyk Włodzimierz Wroński +48 44 7860103 wlodekw@um.opoczno.pl
Kierowca Sławomir Deptuła +48 44 7860104  
Inspektor Justyna Małachowska +48 44 7860106 justyna.malachowska@um.opoczno.pl
Inspektor Sylwia Stępień-Adamczyk +48 44 7860106 sylwia.stepien-adamczyk@um.opoczno.pl
Inspektor Bogumiła Kędziora +48 44 7860109 bogusia.nita@um.opoczno.pl
Referent Alicja Firmowska +48 44 7860109 alicja.firmowska@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Ewelina Biskup +48 44 7860148 umopoczno@um.opoczno.pl
Operator Urządzeń Powielających Waldemar Firkowski +48 44 7860113 waldemar.firkowski@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Andrzej Monik +48 44 7860113 andrzej.monik@um.opoczno.pl

 

Audytor wewnętrzny 
 Funkcja Imię i Nazwisko   Tel. E-Mail 
 Audytor Edward Krajewski    audytor@um.opoczno.pl

 

Urząd Stanu Cywilnego
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Kierownik Bogusława Stefaniak +48 44 7860110 boguslawa.stefaniak@um.opoczno.pl
Z-ca Kierownika Barbara Zięba +48 44 7860110 barbara.zieba@um.opoczno.pl
Podinspektor Piotr Surma +48 44 7860110  
Pomoc administracyjna Paulina Głuszek +48 44 7860110  

 

Zespół ds. Promocji i Kultury
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Rzecznik Prasowy Piotr Stempniak +48 44 7860139 piotr.stempniak@um.opoczno.pl
Inspektor Mariola Saternus +48 44 7860139 mariola.saternus@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Tomasz Milczarek +48 44 7860157 tomasz.milczarek@um.opoczno.pl
Referent Mateusz Grodzicki    

 

Wydział Budżetowy
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Skarbnik Gminy - Główny Księgowy Barbara Bąk +48 44 7860154 barbara.bak@um.opoczno.pl
Z-ca Skarbnika Gminy Beata Pawlik +48 44 7860155 beata.pawlik@um.opoczno.pl
Inspektor Anna Jaźwiec +48 44 7860144 anna.jazwiec@um.opoczno.pl
Inspektor Alicja Grzybek +48 44 7860162 alicja.grzybek@um.opoczno.pl
Inspektor Ewa Labasz-Głowacka +48 44 7860153 ewa.glowacka@um.opoczno.pl
Inspektor Teresa Bugzel +48 44 7860153 teresa.bugzel@um.opoczno.pl
Inspektor Małgorzata Szymańska +48 44 7860153 malgorzata.szymanska@um.opoczno.pl
Inspektor Lucyna Sobczyk +48 44 7860152 lucyna.sobczyk@um.opoczno.pl
Podinspektor Beata Deka +48 44 7860160 beata.deka@um.opoczno.pl
Inspektor Maria Rek +48 44 7860144 maria.rek@um.opoczno.pl
Podinspektor Halina Rzońca +48 44 7860160 halina.rzonca@um.opoczno.pl
Podinspektor Jolanta Wilk +48 44 7860153 jolanta.wilk@um.opoczno.pl
Inspektor Hanna Skrzypek +48 44 7860156 hanna.skrzypek@um.opoczno.pl
Podinspektor Grażyna Wijata +48 44 7860156 grazyna.wijata@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Bogumiła Kucharska +48 44 7860162  
Pomoc administracyjna Anna Konecka    

 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Naczelnik Wydziału Iwona Susik +48 44 7860129 iwona.susik@um.opoczno.pl
Inspektor Dariusz Stępień +48 44 7860151 dariusz.stepien@um.opoczno.pl
Inspektor Urszula Skorupa +48 44 7860150 uszula.skorupa@um.opoczno.pl
Inspektor Bożena Michałowska +48 44 7860163 bozena.michalowska@um.opoczno.pl
Referent Urszula Telus +48 44 7860150 urszula.telus@um.opoczno.pl
Inspektor Grażyna Koćmiel +48 44 7860158 grazyna.kocmiel@um.opoczno.pl
Samodzielny referent Karolina Sobota +48 44 7860158 karolina.sobota@um.opoczno.pl
Samodzielny referent Agnieszka Kowalska +48 44 7860151 agnieszka.kowalska@um.opoczno.pl
Inspektor Alicja Czaja +48 44 7860150 ala.czaja@um.opoczno.pl
Podinspektor Anna Woźniak +48 44 7860158 anna.wozniak@um.opoczno.pl
Referent Beata Zakrzewska +48 44 7860163 beata.zakrzewska@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Agnieszka Defratyka +48 44 7860150  

 

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Naczelnik Wydziału Stanisław Miązek +48 44 7860122 stanislaw.miazek@um.opoczno.pl
Inspektor Ewa Trojnar +48 44 7860121 ewa.trojnar@um.opoczno.pl
Inspektor Dominika Chybowska +48 44 7860118 dominika.chybowska@um.opoczno.pl
Inspektor Sławomir Róg +48 44 7860121 slawomir.rog@um.opoczno.pl
Podinspektor Ryszard Pomykała +48 44 7860118 ryszard.pomykala@um.opoczno.pl
Podinspektor Michał Białek +48 44 7860123 michal.bialek@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Stanisław Gruszczyński +48 44 7860123  
Samodzielny Referent Anna Przybyła +48 44 7860120 anna.przybyla@um.opoczno.pl
Podinspektor Anna Frączek +48 44 7860120 anna.fraczek@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Maria Bolarczyk +48 44 7860123 maria.bolarczyk@um.opoczno.pl

 

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Naczelnik Wydziału Marzanna Wojciechowska +48 44 7860125 marzanna.wojciechowska@um.opoczno.pl
Inspektor Anna Plewa +48 44 7860124 anna.plewa@um.opoczno.pl
Inspektor Regina Marczewska +48 44 7860126 regina.marczewska@um.opoczno.pl
Inspektor Włodzimierz Gregorczyk +48 44 7860126 wlodzimierz.gregorczyk@um.opoczno.pl
Inspektor Piotr Gruszczyński +48 44 7860126 piotr.gruszczynski@um.opoczno.pl
Podinspektor Piotr Tyka +48 44 7860124 piotr.tyka@um.opoczno.pl

 

Wydział Techniczno-Inwestycyjny
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Naczelnik Wydziału Andrzej Snopczyński +48 44 7860136 andrzej.snopczynski@um.opoczno.pl
Inspektor Artur Zagrobski +48 44 7860135 artur.zagrobski@um.opoczno.pl
Podinspektor Małgorzata Bartyzel +48 44 7860132 malgorzata.bartyzel@um.opoczno.pl
Inspektor Grzegorz Natkański +48 44 7860134 grzegorz.natkanski@um.opoczno.pl
Podinspektor Waldemar Sulgostowski +48 44 7860134 waldemar.sulgostowski@um.opoczno.pl
Inspektor Piotr Telus +48 44 7860134 piotr.telus@um.opoczno.pl
Inspektor Tadeusz Piekarski +48 44 7860134 tadeusz.piekarski@um.opoczno.pl

 

Wydział Rozwoju Miasta
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Naczelnik Wydziału Jacenty Lasota +48 44 7860130 jacenty.lasota@um.opoczno.pl
Podinspektor Klaudyna Mastalerz +48 44 7860133 klaudyna.mierzwa@um.opoczno.pl
Podinspektor Małgorzata Czernic +48 44 7860133 malgorzata.czernic@um.opoczno.pl
Podinspektor Beata Strychalska +48 44 7860131 beata.glabala@um.opoczno.pl

 

Zespół ds. Zamówień Publicznych

Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Kierownik Zespołu Beata Tworek +48 44 7860165 beata.tworek@um.opoczno.pl
Inspektor Barbara Mlonka +48 44 7860137 barbara.mlonka@um.opoczno.pl
Podinspektor Dorota Skwierczyńska-Madej +48 44 7860137 dorota.skwierczynska-madej@um.opoczno.pl

 

Zespół ds. Społecznych i Ochrony Ludności
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Kierownik Zespołu Ewa Edyta Krzysztofik +48 44 7860107 edyta.krzysztofik@um.opoczno.pl
Podinspektor Robert Wiktorowicz +48 44 7860107 robert.wiktorowicz@um.opoczno.pl
Podinspektor Katarzyna Sudzius-Bobrek +48 44 7860107 katarzyna.bobrek@um.opoczno.pl
Inspektor Sławomir Szulc +48 44 7860138 slawomir.szulc@um.opoczno.pl
Inspektor Anna Dzierzgwa +48 44 7860138 anna.dzierzgwa@um.opoczno.pl

  

Zespół do Spraw Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Kierownik Zespołu Agnieszka Wrońska +48 44 7860143 agnieszka.wronska@um.opoczno.pl
Inspektor Paweł Zacharski +48 44 7860142 pawel.zacharski@um.opoczno.pl
Inspektor Monika Ksyta +48 44 7860143 monika.ksyta@um.opoczno.pl
Inspektor Marta Kaleta +48 44 7860142 marta.kaleta@um.opoczno.pl

 

Zespół ds. Funduszy Europejskich

Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
p.o Kierownik Zespołu Magdalena Jarzębowska +48 44 7860127 magdalena.jarzebowska@um.opoczno.pl
Inspektor Sylwia Olędzka +48 44 7860127 sylwia.oledzka@um.opoczno.pl
Podinspektor Monika Jetz +48 44 7860145 monika.jetz@um.opoczno.pl

 

Straż Miejska
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Komendant   +48 44 7860112  
Starszy inspektor Robert Jaciubek +48 44 7860114 robert.jaciubek@um.opoczno.pl
Starszy inspektor Ryszard Wacławiak +48 44 7860114 ryszard.waclawiak@um.opoczno.pl
Starszy inspektor Bogdan Kozłowski +48 44 7860114 bogdan.kozlowski@um.opoczno.pl
Starszy inspektor Paweł Kołodziejczyk +48 44 7860114 pawel.kolodziejczyk@um.opoczno.pl
Inspektor Dorota Dębińska +48 44 7860114 dorota.debinska@um.opoczno.pl
Starszy Strażnik Tomasz Róg +48 44 7860114 tomasz.rog@um.opoczno.pl

 

Wydział Oświaty i Sportu
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Naczelnik Wydziału Marek Ziębicki +48 44 7860146 marek.ziebicki@um.opoczno.pl
Inspektor Janusz Plaskota +48 44 7860141 janusz.plaskota@um.opoczno.pl
Podinspektor Renata Pomykała +48 44 7860141 renata.pomykala@um.opoczno.pl
Inspektor Ryszard Szczepanik +48 44 7860141 ryszard.szczepanik@um.opoczno.pl
Inspektor Jolanta Milczarek-Stanik +48 44 7860164 jolanta.stanik@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Jacek Wojtarek    
Pomoc administracyjna Arkadiusz Lipiec    

 

Pracownicy obsługi

Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Sprzątaczka Irena Kowalska    
Sprzątaczka Ewa Szamburska    
Rob. Gospodarczy Józef Kędziora +48 44 7860161  
Rob. Gospodarczy Robert Wijata +48 44 7860161  
Rob. Gospodarczy Józef Kowalski +48 44 7860161