Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Uwaga !!!! program dotyczy tylko mieszkańców Opoczna.

I N F O R M A C J A

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców, termin składania deklaracji został przedłużony do dnia 28 lutego 2017 r. (wtorek)

I N F O R M A C J A


Burmistrz Opoczna informuje, że w dniu 7 lutego 2017 roku o godzinie 13.00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Opocznie ul. Biernackiego 4 odbędzie się spotkanie z doradcą energetycznym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który odpowie na Państwa pytania w sprawie przystąpienia do Programu Ograniczania Niskiej Emisji. 

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Burmistrz Opoczna
Rafał Kądziela

Informacje i dokumenty do pobrania