Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Za treść i formę informacji zamieszczanych na tej stronie odpowiada
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Opocznie

      Menu przedmiotowe (działy):

 1. Dane Przedsiębiorstwa
 2. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki
 3. Schemat organizacyjny
 4. Przedmiot działalności
 5. Majątek Spółki

 

 

 

1. Dane Przedsiębiorstwa

 

Nazwa firmy

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie  

 

Nazwa skrócona

 

MPK Sp. z o.o. w Opocznie

 

Forma prawna

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Adres Spółki

 

ul. Przemysłowa 2

 

Miasto

 

Opoczno

 

Tel/fax

 

44 755 21 94

 

Kod

 

26-300

 

Adres str. internetowej

 

www.mpk.opoczno.pl

 

E-mail

 

mpkopoczno@wp.pl

 

Dane Wspólników

 

GMINA OPOCZNO - 100% udziałów

 

KRS

 

Nr. 0000034156
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy
XX Wydział KRS I Sekcja

 

Nazwa banku

 

Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej

 

Numer konta

 

89 8973 0003 0020 0377 2245 0001

 

NIP

 

768-000-24-37

 

Regon

 

 

590516979

 

 

 

Biuro M.P.K. Sp. z o.o. w Opocznie czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7ºº - 15ºº

Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7³º - 1330

Kiosk biletowy przy SDH czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº - 15ºº


 

2. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki

 

Prezes Zarządu

 

Andrzej Kopania

 

44 755 21 94

 

 mpkopoczno@wp.pl

 

Członek Zarządu

 

Magdalena Nowacka

 

44 755 21 94

 

 mpkopoczno@wp.pl

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Janusz Tosiek

 

-

 

-

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 

Danuta Karnicka

 

-

 

-

 

Sekretarz Rady

Nadzorczej

 

Magdalena Piekarska

 

 

-

 

 

 


3. Schemat organizacyjny

 • Schemat organizacyjny

4. Przedmiot działalności Spółki

 1. Publiczny transport osób
 2. Przewóz autokarowy: krajowy i zagraniczny
 3. Przeglądy techniczne i naprawy autobusów
 4. Mycie pojazdów osobowych i ciężarowych oraz autobusów
 5. Usługi reklamowe w postaci plakatów wewnątrz autobusów, a także na nadwoziu autobusów.

 

5. Majątek Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 933 000,00 złotych (jeden milion dziewięćset trzydzieści  trzy tysiące)
i dzieli się na 3 866 (trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) udziałów po 500,00 złotych (pięćset) każdy.