Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Kierownictwo Urzędu Miejskiego

 • pdf Bak_B.pdf - Barbara BĄK - Skarbnik Gminy [zakończenie]
 • pdf Slezak_M.pdf - Magdalena ŚLĘZAK - Skarbnik Gminy [rozpoczęcie]

Osoby wydające decyzje w imieniu Burmistrza Opoczna

 • pdf Małachowska_J.pdf - Justyna MAŁACHOWSKA - p.o. Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta [wydanie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych]
 • pdf Rzepka_D.pdf - Dariusz RZEPKA - Komendant Straży Miejskiej [wydanie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych]

Zarządy Spółek

 • pdf Owczarski_K.pdf - Krzysztof OWCZARSKI - Prezes Zarządu PGK sp. z o.o. w Opocznie [rozpoczęcie]
 • pdf Wieruszewski_J.pdf - Jan WIERUSZEWSKI - Członek Zarządu PGK sp. z o.o. w Opocznie [zakończenie]
 • pdf Wiktorowicz_B.pdf - Beata WIKTOROWICZ - Prezes Zarządu PGK sp. z o.o. w Opocznie [zakończenie]

Kierownicy jednostek

 • pdf Kurowska_W.pdf - Wiesława KUROWSKA - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - Dyrektor [rozpoczęcie]
 • pdf Kurowska_W.pdf - Wiesława KUROWSKA - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - p.o. Dyrektora [zakończenie]
 • pdf Malecka-Telus_M.pdf - Małgorzata MAŁECKA-TELUS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - kierownik [rozpoczęcie]
 • pdf Slezak_M.pdf - Magdalena ŚLĘZAK - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie - Główny Księgowy 1/4 etatu. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie p.o. Główny Księgowy [rozpoczęcie]
 • pdf Slezak_M.pdf - Magdalena ŚLĘZAK - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie - Główny Księgowy 1/4 etatu. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie p.o. Główny Księgowy [zakończenie]
 • pdf Sobczyk_I.pdf - Iwona SOBCZYK - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych[rozpoczęcie]