Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Informacje podatkowe na 2017 rok

 • pdf Informacja.pdf - Informacja – stawki podatkowe na 2017 rok
 • pdf XXV_290_2016.pdf - Uchwała Nr XXV/290/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2017
 • pdf XXV_291_2016.pdf - Uchwała Nr XXV/291/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf XXV_292_2016.pdf - Uchwała Nr XXV/292/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno

Informacje podatkowe na 2016 rok

 • pdf Rb-NDS korekta.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
 • pdf Informacja2016.pdf - Informacja o stawkach podatkowych na rok 2016
 • pdf NR XV/129/2015.pdf - UCHWAŁA NR XV/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIEz dnia 27 listopada 2015 r.w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2016
 • pdf NR XV/130/2015.pdf - UCHWAŁA NR XV/130/2015 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIEz dnia 27 listopada 2015 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf NR XV/131/2015.pdf - UCHWAŁA NR XV/131/2015 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIEz dnia 27 listopada 2015 r.w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
 • pdf NR XV/132/2015.pdf - UCHWAŁA NR XV/132/2015 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIEz dnia 27 listopada 2015 r.w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 • pdf NR XVI/147/2015 .pdf - UCHWAŁA NR XVI/147/2015 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIEz dnia 29 grudnia 2015 r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno

Informacje podatkowe na 2015 rok

 • pdf Wykonanie budżetu_2015.pdf - Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2015 rok
 • pdf Inf_uzup_2015.pdf - Informacja uzupełniająca
 • pdf Opinia RIO.pdf - Uchwała Nr II/99/2016 Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dn. 17.05.2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Opoczna z wykonania budżetu za rok 2015
 • pdf Informacja.pdf - Informacja o podatku
 • pdf Nr_XLV_453_14.pdf - Uchwała Nr XLV/453/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 października 2014 r.w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2015
 • pdf Nr_XLV_454_14.pdf - Uchwała Nr XLV/454/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 października 2014 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XLVI_463_14.pdf - Uchwała Nr XLVI/463/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 14 listopada 2014 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno

Informacje podatkowe na 2014 rok

 • pdf Informacja.pdf - Informacja o podatku
 • pdf Nr_XXXVI_358_13.pdf - Uchwała Rady Miejskiej w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2014
 • pdf Nr_XXXVI_359_13.pdf - Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • pdf Nr_XXXVI_360_13.pdf - Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych

Informacje podatkowe na 2013 rok

 • pdf stawki_2013.pdf [200 KB] - Stawki podatkowe na rok 2013
 • pdf XXIV_213_12.pdf [20 KB] - Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXIV/213/12 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2013
 • pdf XXIV_214_12.pdf [30 KB] - Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXIV/214/12 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 • pdf XXIV_215_12.pdf [70 KB] - Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXIV/215/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych
 • pdf XXIV_216_12.pdf [400 KB] - Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXIV/216/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 listopada 2011roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego

Tereny - oferty dla inwestorów

Więcej informacji dotyczących zwolnień w sprawie podatku od nieruchomości znajdziecie Państwo klikając w poniższy link.

http://www.um.opoczno.pl/oferty-inwestycyjne

Akty ustawowe regulujące podatki i opłaty

Tekst jednolity Dz.U. z 2016r. , poz. 617  Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym

Tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 374 Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym

Tekst jednolity Dz.U. z 2016r.  poz. 716  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach

Tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 783 z póź. zm Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej