Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

 • pdf RM.6733.14.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 154/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10kPa) o średnicy Dn 110 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego przewidzianego do realizacji ul. Tuwima, Matejki, Wyspiańskiego na terenie działek nr ewid. 438/2, 155, 196/2, 196/1, 73, 214, 101/5, 101/2 obręb 12, m. Opoczno (data umieszczenia 19.09.2017 r.)
 • pdf RM.6733.15.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 153/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa gazociągu średniego ciśnienia (<0,5 MPa) o średnicy Dn 63 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego przewidzianego do realizacji ul. Piotrkowska na terenie działki nr ewid. 301/1 obręb 12, m. Opoczno (data umieszczenia 19.09.2017 r.)
 • pdf RM.6733.16.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sielec, na terenie działek o nr ewid. 96 i 65 obr. Sielec, gm. Opoczno (data umieszczenia 18.09.2017 r.)
 • pdf mpzp Januszewice wyłożenie.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Januszewicach" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (data umieszczenia 18.09.2017 r.)
 • pdf RM.6733.13.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC3311 wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja bazowa ma składać się z wieży antenowej (konstrukcja h=60-65 m) wraz z antenami urządzeń sterowniczych zlokalizowanych u podnóża wieży oraz niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami na dz. o nr ewid. 1075, obr. Bielowice, gm. Opoczno (data umieszczenia 04.09.2017 r.)
 • pdf RM.6733.15.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa gazociągu średniego ciśnienia (<0,5 MPa) o średnicy Dn 63 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego przewidzianego do realizacji ul. Piotrkowska na terenie działki nr ewid. 301/1 obręb 12, m. Opoczno (data umieszczenia 04.09.2017 r.)
 • pdf RM.6733.14.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10kPa) o średnicy Dn 110 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego przewidzianego do realizacji ul. Tuwima, Matejki, Wyspiańskiego na terenie działek nr ewid. 438/2, 155, 196/2, 196/1, 73, 214, 101/5, 101/2 obręb 12, m. Opoczno (data umieszczenia 04.09.2017 r.)
 • pdf RM.6733.15.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia (<0,5 MPa) o średnicy Dn 63 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego przewidzianego do realizacji ul. Piotrkowska na terenie działki nr ewid. 301/1 obręb 12, m. Opoczno (data umieszczenia 18.08.2017 r.)
 • pdf RM.6733.14.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10kPa) o średnicy Dn 110 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego przewidzianego do realizacji ul. Tuwima, Matejki, Wyspiańskiego na terenie działek nr ewid. 438/2, 155, 196/2, 196/1, 73, 214, 101/5, 101/2 obręb 12, m. Opoczno (data umieszczenia 18.08.2017 r.)
 • pdf RM.6733.11.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 138/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 PVC w Opocznie , ul. Daleka na terenie działki o nr ewid. 688 obr. 7, m. Opoczno (data umieszczenia 17.08.2017 r.)
 • RM.6733.10.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 139/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10kPa) o średnicy Dn 110 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego,przewidzianego do realizacji: ul. Jodłowa w Opocznie, działka o nr ewid. 542/3, obr. 6, m. Opoczno (data umieszczenia 17.08.2017 r.)
 • RM.6733.9.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 140/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci energetycznej SN oraz NN wraz ze stacją energetyczną kontenerową 15/0,4kV wraz z oświetleniem ulicznym na terenie działek o nr ewid. 24 i 25/12 obr. 14, m. Opoczno (data umieszczenia 17.08.2017 r.)
 • pdf RM.6733.8.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 133/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego na terenie działek o nr ewid. 543/1, 543/2, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546/1, 546/2, 547/1, 547/2, 548/1, 548/2 obr. Kliny, gm. Opoczno (data umieszczenia 10.08.2017 r.)
 • pdf RM.6733.7.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 131/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego na terenie działki o nr ewid. 498/1 obr. Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 10.08.2017 r.)
 • pdf RM.6733.9.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci energetycznej SN oraz NN wraz ze stacją energetyczną kontenerową 15/0,4kV wraz z oświetleniem ulicznym na terenie działek o nr ewid. 24 i 25/12 obr. 14, m. Opoczno (data umieszczenia 02.08.2017 r.)
 • pdf RM.6733.10.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10kPa) o średnicy Dn 110 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego,przewidzianego do realizacji: ul. Jodłowa w Opocznie, działka o nr ewid. 542/3, obr. 6, m. Opoczno (data umieszczenia 02.08.2017 r.)
 • pdf RM.6733.11.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 PVC w Opocznie , ul. Daleka na terenie działki o nr ewid. 688 obr. 7, m. Opoczno (data umieszczenia 01.08.2017 r.)
 • pdf RM.6733.8.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie postanowień uzgadnijących projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego na terenie działek o nr ewid. 543/1, 543/2, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546/1, 546/2, 547/1, 547/2, 548/1, 548/2 obr. Kliny, gm. Opoczno (data umieszczenia 25.07.2017 r.)
 • pdf RM.6733.7.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie postanowienia uzgadniajacego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego na terenie działki o nr ewid. 498/1 obr. Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 24.07.2017 r.)
 • pdf RM.6733.9.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci energetycznej SN oraz NN wraz ze stacją energetyczną kontenerową 15/0,4kV wraz z oświetleniem ulicznym na terenie działek o nr ewid. 24 i 25/12 obr. 14, m. Opoczno (data umieszczenia 18.07.2017 r.)
 • pdf RM.6733.10.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10kPa) o średnicy Dn 110 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego,przewidzianego do realizacji: ul. Jodłowa w Opocznie, działka o nr ewid. 542/3, obr. 6, m. Opoczno (data umieszczenia 18.07.2017 r.)
 • pdf RM.6733.11.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 PVC w Opocznie , ul. Daleka na terenie działki o nr ewid. 688 obr. 7, m. Opoczno (data umieszczenia 17.07.2017 r.)
 • pdf RM.6733.8.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego na terenie działek o nr ewid. 543/1, 543/2, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546/1, 546/2, 547/1, 547/2, 548/1, 548/2 obr. Kliny, gm. Opoczno (data umieszczenia 07.07.2017 r.)
 • pdf RM.6733.7.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego na terenie działki o nr ewid. 498/1 obr. Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 06.07.2017 r.)
 • pdf RM.6733.16.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 91/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie terenu wokół zalewu przy ul. 17-go Stycznia w Opocznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,W zakres zagospodarowania terenu wokół zalewu wchodzić będą budowane obiekty:1. Tereny utwardzone kostką brukową – w tym ścieżka pieszo-rowerowa wokół zbiornika, chodniki łączące parkingi z terenem zbiornika, promenada – molo – ciąg spacerowy.2. Pawilony handlowo-usługowo-socjalne – 4 szt.3. Altana konstrukcji drewnianej – miejsce na biwak.4. Przystań do kajaków i inny małych łodzi.5. Oświetlenie wokół zbiornika – oświetlenie parkowe.6. Monitoring wokół zbiornika.7. Obiekty infrastruktury niewymagające pozwolenia na budowę. 36/2, 35/2, 36/1, 35/1, 37, 39 obr. 19, m. Opoczno (data umieszczenia 16.06.2017 r.)
 • pdf RM.6733.16.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie postanowienia uzgadniajacego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie terenu wokół zalewu przy ul. 17-go Stycznia w Opocznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,W zakres zagospodarowania terenu wokół zalewu wchodzić będą budowane obiekty:1. Tereny utwardzone kostką brukową – w tym ścieżka pieszo-rowerowa wokół zbiornika, chodniki łączące parkingi z terenem zbiornika, promenada – molo – ciąg spacerowy.2. Pawilony handlowo-usługowo-socjalne – 4 szt.3. Altana konstrukcji drewnianej – miejsce na biwak.4. Przystań do kajaków i inny małych łodzi.5. Oświetlenie wokół zbiornika – oświetlenie parkowe.6. Monitoring wokół zbiornika.7. Obiekty infrastruktury niewymagające pozwolenia na budowę. 36/2, 35/2, 36/1, 35/1, 37, 39 obr. 19, m. Opoczno (data umieszczenia 31.05.2017 r.)
 • pdf RM.6733.6.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 84/2017o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przepompowni ścieków z odcinkiem kanału tłocznego Ø90 PE-HD wraz z rozbiórką istniejącej przepompowni ścieków i odcinka kanału tłocznego na terenie działek o nr ewid. 892, 424/3, 424/4, 423/1, 424/5 obr. Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 29.05.2017 r.)
 • pdf RM.6733.3.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 77/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10kPa) o średnicy Dn 125, 110 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego,przewidzianego do realizacji: ul. Grabowa, Klonowa, Kasztanowa, Morwowa, Tujowa, Jesionowa, Lipowa, Wiązowa, Akacjowa, Wierzbowa, Świerkowa, Inowłodzka, św. Mateusza, św. M. Kolbe, Graniczna w Opocznie, działki nr ewid.:(obręb 6) 847, 793, 878, 877, 511/7, 525, 886, 923, 875, 906, 441, 938, 791, 281/3, 961, 705/1, 985, 987, 677, 660/2, 698/5, 698/6, 661/2, (obręb 7) 1/9, 360,(obręb 13) 30/1, 34/3, 35/1, 36/4, 36/7, 39/5, 39/7.(data umieszczenia 22.05.2017 r.)
 • pdf RM.6733.5.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 76/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa układu komunikacyjnego Placu Zamkowego Muzeum Regionalnego w Opocznie od stony południowej, przewidzianego do realizacji: Plac Zamkowy, Opoczno, działka nr ewid. 575/2 obr. 13 (data umieszczenia 19.05.2017 r.)
 • pdf RM.6733.16.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowienia odwieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie terenu wokół zalewu przy ul. 17-go Stycznia w Opocznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,W zakres zagospodarowania terenu wokół zalewu wchodzić będą budowane obiekty:1. Tereny utwardzone kostką brukową – w tym ścieżka pieszo-rowerowa wokół zbiornika, chodniki łączące parkingi z terenem zbiornika, promenada – molo – ciąg spacerowy.2. Pawilony handlowo-usługowo-socjalne – 4 szt.3. Altana konstrukcji drewnianej – miejsce na biwak.4. Przystań do kajaków i inny małych łodzi.5. Oświetlenie wokół zbiornika – oświetlenie parkowe.6. Monitoring wokół zbiornika.7. Obiekty infrastruktury niewymagające pozwolenia na budowę. 36/2, 35/2, 36/1, 35/1, 37, 39 obr. 19, m. Opoczno (data umieszczenia 12.05.2017 r.)
 • pdf RM.6733.6.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Powiatu Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przepompowni ścieków z odcinkiem kanału tłocznego Ø90 PE-HD wraz z rozbiórką istniejącej przepompowni ścieków i odcinka kanału tłocznego na terenie działek o nr ewid. 892, 424/3, 424/4, 423/1, 424/5 obr. Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 12.05.2017 r.)
 • pdf RM.6733.2.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 64/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa sieci ciepłowniczej z rur preizilowanych w ulicach Żeromskiego, Piotrkowskiej, Pl. Kilińskiego, J. Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, 17-go Stycznia, Pl. Zamkowy, Pl. Kościuszki, Kościelnej, Staromiejskiej, na działkach o nr ewid. obr.13- 148/4, 84/13, 149/1, 387/6, 188, 385/1, 387/10, 388/2, 387/11, 474/2, 473, 524/3, 470/5, 622/1, 622/2, 549/1, 562, obr. 14- 74/2, m. Opoczno (data umieszczenia 09.05.2017 r.)
 • pdf RM.6733.3.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10kPa) o średnicy Dn 125, 110 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego,przewidzianego do realizacji: ul. Grabowa, Klonowa, Kasztanowa, Morwowa, Tujowa, Jesionowa, Lipowa, Wiązowa, Akacjowa, Wierzbowa, Świerkowa, Inowłodzka, św. Mateusza, św. M. Kolbe, Graniczna w Opocznie, działki nr ewid.:(obręb 6) 847, 793, 878, 877, 511/7, 525, 886, 923, 875, 906, 441, 938, 791, 281/3, 961, 705/1, 985, 987, 677, 660/2, 698/5, 698/6, 661/2, (obręb 7) 1/9, 360,(obręb 13) 30/1, 34/3, 35/1, 36/4, 36/7, 39/5, 39/7.(data umieszczenia 05.05.2017 r.)
 • pdf RM.6733.1.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 60/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa sieci gazowej SC PE-DN 225 mm w działkach nr 8 , 9, 10, PE-DN 180 mm w ul. Przemysłowej i PE-DN 160 mm w ul. Westerplatte w Opocznie, przewidziana do realizacji: ul. Przemysłowa, ul. Westerplatte w Opocznie, działki nr ewid.:(obręb 9) 8, 9, 10, 511/1, 596/5, (obręb 10) 287, 288, 289, 290, 291 (obręb 12) 1239/33, 1239/35, 1239/36, 1239/37, 1239/38, 1239/39, 1239/40, 1239/41, 1239/42, 1239/43, 1239/44, 1239/45, 1239/46, 1239/47, 1239/48, 1239/49, 1239/50, 1239/51, 1239/52, 1239/53, 1239/54, 1239/55, 1239/56, 1239/57, 1239/58, 1239/59, 1239/60, 1239/61, 1239/62, 1239/63, 1239/64, 1239/67, 1239/68, 1239/69, 1239/70, 1239/71, 1239/72, 1239/73, 1239/74, 1239/75, 1239/76, 1239/77, 1239/78, 1239/79, 1239/80, 1239/81, 1239/82, 1239/83, 1239/84, 1239/85, 1239/86, 1239/87, 1239/88, 1239/89, 1239/90, 1239/91, 1239/92, 1239/93, 1239/94, 1239/95, 1239/96, 1239/97, 1239/98, 1239/99, 1239/100, 1239/101, 1239/102, 1239/103, 1239/104, 1239/105, 1239/106, 1239/107, 1239/108, 1239/109, 1239/110, 1239/111, 1239/112, 1239/113, 1239/114, 1239/115, 1239/116, 1239/117, 1239/118, 1239/119, 1239/120, 1239/121, 1239/122, 1239/123, 1239/124, 1239/125, 1239/126, 1239/127, 1239/128, 1239/129, 1239/130, 1239/131, 1239/132, 1239/133, 1239/134, 1239/135, 1239/137, 1239/138, 1239/139, 1239/140, 1239/141, 1239/142, 1239/143, 1239/144, 1239/145, 1239/146, 1239/147, 1239/148, 1239/149, 1239/150, 1239/151, 1239/152, 1239/153, 1239/154, 1239/155, 1239/156, 1239/157, 1239/158, 1239/159, 1239/160, 1239/26, 1239/27 (data umieszczenia 04.05.2017 r.)
 • pdf RM.6733.5.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa układu komunikacyjnego Placu Zamkowego Muzeum Regionalnego w Opocznie od stony południowej, przewidzianego do realizacji: Plac Zamkowy, Opoczno, działka nr ewid. 575/2 obr. 13 (data umieszczenia 04.05.2017 r.)
 • pdf RM.6733.6.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przepompowni ścieków z odcinkiem kanału tłocznego Ø90 PE-HD wraz z rozbiórką istniejącej przepompowni ścieków i odcinka kanału tłocznego na terenie działek o nr ewid. 892, 424/3, 424/4, 423/1, 424/5 obr. Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 26.04.2017 r.)
 • RM.6733.2.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci ciepłowniczej z rur preizilowanych w ulicach Żeromskiego, Piotrkowskiej, Pl. Kilińskiego, J. Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, 17-go Stycznia, Pl. Zamkowy, Pl. Kościuszki, Kościelnej, Staromiejskiej, na działkach o nr ewid. obr.13- 148/4, 84/13, 149/1, 387/6, 188, 385/1, 387/10, 388/2, 387/11, 474/2, 473, 524/3, 470/5, 622/1, 622/2, 549/1, 562, obr. 14- 74/2, m. Opoczno (data umieszczenia 21.04.2017 r.)
 • pdf RM.6733.3.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10kPa) o średnicy Dn 125, 110 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego,przewidzianego do realizacji: ul. Grabowa, Klonowa, Kasztanowa, Morwowa, Tujowa, Jesionowa, Lipowa, Wiązowa, Akacjowa, Wierzbowa, Świerkowa, Inowłodzka, św. Mateusza, św. M. Kolbe, Graniczna w Opocznie, działki nr ewid.:(obręb 6) 847, 793, 878, 877, 511/7, 525, 886, 923, 875, 906, 441, 938, 791, 281/3, 961, 705/1, 985, 987, 677, 660/2, 698/5, 698/6, 661/2, (obręb 7) 1/9, 360,(obręb 13) 30/1, 34/3, 35/1, 36/4, 36/7, 39/5, 39/7.(data umieszczenia 18.04.2017 r.)
 • pdf RM.6733.1.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa sieci gazowej SC PE-DN 225 mm w działkach nr 8 , 9, 10, PE-DN 180 mm w ul. Przemysłowej i PE-DN 160 mm w ul. Westerplatte w Opocznie, przewidziana do realizacji: ul. Przemysłowa, ul. Westerplatte w Opocznie, działki nr ewid.:(obręb 9) 8, 9, 10, 511/1, 596/5, (obręb 10) 287, 288, 289, 290, 291 (obręb 12) 1239/33, 1239/35, 1239/36, 1239/37, 1239/38, 1239/39, 1239/40, 1239/41, 1239/42, 1239/43, 1239/44, 1239/45, 1239/46, 1239/47, 1239/48, 1239/49, 1239/50, 1239/51, 1239/52, 1239/53, 1239/54, 1239/55, 1239/56, 1239/57, 1239/58, 1239/59, 1239/60, 1239/61, 1239/62, 1239/63, 1239/64, 1239/67, 1239/68, 1239/69, 1239/70, 1239/71, 1239/72, 1239/73, 1239/74, 1239/75, 1239/76, 1239/77, 1239/78, 1239/79, 1239/80, 1239/81, 1239/82, 1239/83, 1239/84, 1239/85, 1239/86, 1239/87, 1239/88, 1239/89, 1239/90, 1239/91, 1239/92, 1239/93, 1239/94, 1239/95, 1239/96, 1239/97, 1239/98, 1239/99, 1239/100, 1239/101, 1239/102, 1239/103, 1239/104, 1239/105, 1239/106, 1239/107, 1239/108, 1239/109, 1239/110, 1239/111, 1239/112, 1239/113, 1239/114, 1239/115, 1239/116, 1239/117, 1239/118, 1239/119, 1239/120, 1239/121, 1239/122, 1239/123, 1239/124, 1239/125, 1239/126, 1239/127, 1239/128, 1239/129, 1239/130, 1239/131, 1239/132, 1239/133, 1239/134, 1239/135, 1239/137, 1239/138, 1239/139, 1239/140, 1239/141, 1239/142, 1239/143, 1239/144, 1239/145, 1239/146, 1239/147, 1239/148, 1239/149, 1239/150, 1239/151, 1239/152, 1239/153, 1239/154, 1239/155, 1239/156, 1239/157, 1239/158, 1239/159, 1239/160, 1239/26, 1239/27 (data umieszczenia 14.04.2017 r.)
 • pdf RM.6721.1.23.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o podjeciu uchwały zmieniajacej uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w Januszewicach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (data umieszczenia 12.04.2017 r.)
 • pdf RM.6733.5.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa układu komunikacyjnego Placu Zamkowego Muzeum Regionalnego w Opocznie od stony południowej, przewidzianego do realizacji: plac Zamkowy, Opoczno, działka nr ewid. 575/2 obr. 13 (data umieszczenia 06.04.2017 r.)
 • pdf RM.6733.2.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci ciepłowniczej z rur preizilowanych w ulicach Żeromskiego, Piotrkowskiej, Pl. Kilińskiego, J. Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, 17-go Stycznia, Pl. Zamkowy, Pl. Kościuszki, Kościelnej, Staromiejskiej, na działkach o nr ewid. obr.13- 148/4, 84/13, 149/1, 387/6, 188, 385/1, 387/10, 388/2, 387/11, 474/2, 473, 524/3, 470/5, 622/1, 622/2, 549/1, 562, obr. 14- 74/2, m. Opoczno (data umieszczenia 04.04.2017 r.)
 • pdf RM.6733.1.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa sieci gazowej SC PE-DN 225 mm w działkach nr 8 , 9, 10, PE-DN 180 mm w ul. Przemysłowej i PE-DN 160 mm w ul. Westerplatte w Opocznie, przewidziana do realizacji: ul. Przemysłowa, ul. Westerplatte w Opocznie, działki nr ewid.:(obręb 9) 8, 9, 10, 511/1, 596/5, (obręb 10) 287, 288, 289, 290, 291 (obręb 12) 1239/33, 1239/35, 1239/36, 1239/37, 1239/38, 1239/39, 1239/40, 1239/41, 1239/42, 1239/43, 1239/44, 1239/45, 1239/46, 1239/47, 1239/48, 1239/49, 1239/50, 1239/51, 1239/52, 1239/53, 1239/54, 1239/55, 1239/56, 1239/57, 1239/58, 1239/59, 1239/60, 1239/61, 1239/62, 1239/63, 1239/64, 1239/67, 1239/68, 1239/69, 1239/70, 1239/71, 1239/72, 1239/73, 1239/74, 1239/75, 1239/76, 1239/77, 1239/78, 1239/79, 1239/80, 1239/81, 1239/82, 1239/83, 1239/84, 1239/85, 1239/86, 1239/87, 1239/88, 1239/89, 1239/90, 1239/91, 1239/92, 1239/93, 1239/94, 1239/95, 1239/96, 1239/97, 1239/98, 1239/99, 1239/100, 1239/101, 1239/102, 1239/103, 1239/104, 1239/105, 1239/106, 1239/107, 1239/108, 1239/109, 1239/110, 1239/111, 1239/112, 1239/113, 1239/114, 1239/115, 1239/116, 1239/117, 1239/118, 1239/119, 1239/120, 1239/121, 1239/122, 1239/123, 1239/124, 1239/125, 1239/126, 1239/127, 1239/128, 1239/129, 1239/130, 1239/131, 1239/132, 1239/133, 1239/134, 1239/135, 1239/137, 1239/138, 1239/139, 1239/140, 1239/141, 1239/142, 1239/143, 1239/144, 1239/145, 1239/146, 1239/147, 1239/148, 1239/149, 1239/150, 1239/151, 1239/152, 1239/153, 1239/154, 1239/155, 1239/156, 1239/157, 1239/158, 1239/159, 1239/160, 1239/26, 1239/27 (data umieszczenia 29.03.2017 r.)
 • pdf RMiZP.6733.27.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 33/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, o długości ok. 120,00 m na działkach o nr ewid. 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 obręb Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia 20.03.2017)
 • pdf RMiZP.6733.26.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 32/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy 90 mm, o długości ok. 130,00 m na działkach o nr ewid. 509, 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 obręb Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia 20.03.2017)
 • pdf RM.6733.2.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci ciepłowniczej z rur preizilowanych w ulicach Żeromskiego, Piotrkowskiej, Pl. Kilińskiego, J. Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, 17-go Stycznia, Pl. Zamkowy, Pl. Kościuszki, Kościelnej, Staromiejskiej, na działkach o nr ewid. obr.13- 148/4, 84/13, 149/1, 387/6, 188, 385/1, 387/10, 388/2, 387/11, 474/2, 473, 524/3, 470/5, 622/1, 622/2, 549/1, 562, obr. 14- 74/2, m. Opoczno (data umieszczenia 14.03.2017 r.)
 • pdf RMiZP.6733.27.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, o długości ok. 120,00 m na działkach o nr ewid. 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 obręb Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia 16.02.2017)
 • pdf RMiZP.6733.26.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy 90 mm, o długości ok. 130,00 m na działkach o nr ewid. 509, 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 obręb Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia 16.02.2017)
 • pdf RM.6733.17.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 192/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa, przebudowa oraz termomodernizacja budynku remizy O.S.P. w Kruszewcu, gm. Opoczno wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 178/5, 179/1, 179/2 w obrębie Kruszewiec, gm. Opoczno (data umieszczenia 16.12.2016 r.)
 • pdf RM.6733.14.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o decyzji nr 189/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC3304. Stacja bazowa ma składać się z wieży antenowej (konstrukcja h=60-65 m) wraz z antenami, urządzeń sterowniczych zlokalizowanych u podnóża wieży oraz niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami na dz. o nr ewid. 746/35 obręb 12, m. Opoczno (data umieszczenia 12.12.2016 r.)
 • pdf RM.6733.18.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 188/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie na działce ewid. nr 156 obr. 13, m. Opoczno (data umieszczenia 12.12.2016 r.)
 • pdf RM.6733.18.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich postanowienia uzgadniajacego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie na działce ewid. nr 156 obr. 13, m. Opoczno (data umieszczenia 02.12.2016 r.)
 • pdf RM.6733.17.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa, przebudowa oraz termomodernizacja budynku remizy O.S.P. W Kruszewcu, gm. Opoczno wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 178/5, 179/1, 179/2 w obrębie Kruszewiec, gm. Opoczno (data umieszczenia 01.12.2016 r.)
 • pdf RM.6733.14.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi oraz Szefostwo Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP-Wydział Lotniskowy w Warszawie postanowienia uzgadniajacego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC3304. Stacja bazowa ma składać się z wieży antenowej (konstrukcja h=60-65 m) wraz z antenami, urządzeń sterowniczych zlokalizowanych u podnóża wieży oraz niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami na dz. o nr ewid. 746/35 obręb 12, m. Opoczno (data umieszczenia 28.11.2016 r.)
 • pdf RM.6733.18.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie na działce ewid. nr 156 obr. 13, m. Opoczno (data umieszczenia 21.11.2016 r.)
 • pdf RM.6733.13.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 176/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -rozbudowa istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego o szyb windowy wraz z przebudową pomieszczenia dla potrzeb rehabilitacji na działce o nr ewid. 746/62 w obrębie 12, m. Opoczna (data umieszczenia 18.11.2016 r.)
 • pdf RM.6733.17.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa, przebudowa oraz termomodernizacja budynku remizy O.S.P. W Kruszewcu, gm. Opoczno wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 178/5, 179/1, 179/2 w obrębie Kruszewiec, gm. Opoczno (data umieszczenia 15.11.2016 r.)
 • pdf RM.6733.16.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie terenu wokół zalewu przy ul. 17-go Stycznia w Opocznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,W zakres zagospodarowania terenu wokół zalewu wchodzić będą budowane obiekty:1. Tereny utwardzone kostką brukową – w tym ścieżka pieszo-rowerowa wokół zbiornika, chodniki łączące parkingi z terenem zbiornika, promenada – molo – ciąg spacerowy.2. Pawilony handlowo-usługowo-socjalne – 4 szt.3. Altana konstrukcji drewnianej – miejsce na biwak.4. Przystań do kajaków i inny małych łodzi.5. Oświetlenie wokół zbiornika – oświetlenie parkowe.6. Monitoring wokół zbiornika.7. Obiekty infrastruktury niewymagające pozwolenia na budowę. 36/2, 35/2, 36/1, 35/1, 37, 39 obr. 19, m. Opoczno (data umieszczenia 15.11.2016 r.)
 • pdf RMiZP.6733.27.2015.pdf - Obwieszczeni Burmistrza Opoczna o ponownym wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, o długości ok. 120,00 m na działkach o nr ewid. 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 obręb Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia 14.11.2016 r.)
 • pdf MRiZP.6733.26.2015.pdf - Obwieszczeni Burmistrza Opoczna o ponownym wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy 90 mm, o długości ok. 130,00 m na działkach o nr ewid. 509, 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 obręb Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia 14.11.2016 r.)
 • pdf RM.6733.12.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 174/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 110 PEHD do bloków w m. Libiszów na działkach o nr ewid. 2647/13, 2647/14, 2647/15 w obrębie Libiszów, gm. Opoczna (data umieszczenia 14.11.2016 r.)
 • pdf RM.6733.11.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 175/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą w rondzie im. księdza Jana Wojtana, oraz w ul. Moniuszki w Opocznie wraz z przyłączami do granic działek. Budowa odcinka przyłącza do budynku przy ul. Stodolnej 6b, na działkach o nr ewid. 387/6, 387/7, 410, 156, 432 w obrębie 13, dz. 74/3, 51 w obrębie 14, dz. 356/1, 354 w obrębie 7, m. Opoczna (data umieszczenia 14.11.2016 r.)
 • pdf RM.6733.13.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych postanowienia uzgadniajacego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -rozbudowa istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego o szyb windowy wraz z przebudową pomieszczenia dla potrzeb rehabilitacji na działce o nr ewid. 746/62 w obrębie 12, m. Opoczna (data umieszczenia 09.11.2016 r.)
 • pdf RM.6733.11.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych i Zarząd Dróg Wojewódzkich postanowienia uzgadniajacego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą w rondzie im. księdza Jana Wojtana, oraz w ul. Moniuszki w Opocznie wraz z przyłączami do granic działek. Budowa odcinka przyłącza do budynku przy ul. Stodolnej 6b, na działkach o nr ewid. 387/6, 387/7, 410, 156, 432 w obrębie 13, dz. 74/3, 51 w obrębie 14, dz. 356/1, 354 w obrębie 7, m. Opoczna (data umieszczenia 26.10.2016 r.)
 • pdf RM.6733.14.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC3304. Stacja bazowa ma składać się z wieży antenowej (konstrukcja h=60-65 m) wraz z antenami, urządzeń sterowniczych zlokalizowanych u podnóża wieży oraz niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami na dz. o nr ewid. 746/35 obręb 12, m. Opoczno (data umieszczenia 25.10.2016 r.)
 • RM.6733.10.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 161/2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej fi 110 PEHD wraz z hydrantami p. poż. na działkach o nr ewid. 606/1, 606/2, 852/2, 1294 w obrębie Janów Karwicki, gm. Opoczna (data umieszczenia 19.10.2016 r.)
 • pdf RM.6733.8.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 160/2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej fi 90 PEHD wraz z hydrantami p. poż. na działce o nr ewid. 103 w obrębie Dzielna, gm. Opoczna (data umieszczenia 17.10.2016 r.)
 • pdf RM.6733.7.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 159/2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej fi 90 PEHD wraz z hydrantami p. poż. na działce o nr ewid. 103 w obrębie Dzielna, gm. Opoczna (data umieszczenia 17.10.2016 r.)
 • pdf RM.6733.11.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą w rondzie im. księdza Jana Wojtana, oraz w ul. Moniuszki w Opocznie wraz z przyłączami do granic działek. Budowa odcinka przyłącza do budynku przy ul. Stodolnej 6b, na działkach o nr ewid. 387/6, 387/7, 410, 156, 432 w obrębie 13, dz. 74/3, 51 w obrębie 14, dz. 356/1, 354 w obrębie 7, m. Opoczna (data umieszczenia 10.10.2016 r.)
 • pdf RM.6733.13.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -rozbudowa istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego o szyb windowy wraz z przebudową pomieszczenia dla potrzeb rehabilitacji na działce o nr ewid. 746/62 w obrębie 12, m. Opoczna (data umieszczenia 04.10.2016 r.)
 • pdf RM.6733.12.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 110 PEHD do bloków w m. Libiszów na działkach o nr ewid. 2647/13, 2647/14, 2647/15 w obrębie Libiszów, gm. Opoczna (data umieszczenia 04.10.2016 r.)
 • pdf RM.6733.10.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej fi 110 PEHD wraz z hydrantami p. poż. na działkach o nr ewid. 606/1, 606/2, 852/2, 1294 w obrębie Janów Karwicki, gm. Opoczna (data umieszczenia 04.10.2016 r.)
 • pdf RM.6733.9.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 140/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ciagu pieszego ul. Biernackiego w Opocznie na działkach o nr ewid. 109/14, 120/14, 120/15, 120/18, 120/19, 120/21 w obrębie 13, m. Opoczna (data umieszczenia 23.09.2016 r.)
 • pdf RM.6733.6.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 133/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Ø 160 mm w ul. Przemysłowej w Opocznie przewidzianej do realizacji: ul. Przemysłowa, ul. Powstańców Wielkopolskich w Opocznie, działki o nr ewid. 596/5, 511/1 obręb 9, m. Opoczna (data umieszczenia 15.09.2016 r.)
 • pdf RMiZP.6733.04.2011.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 132/2016 zmieniającej decyzję nr 125/2011 z dnia 07.06.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa swietlicy wiejskiej na działce o nr ewid. 671/1 w obrębie Sitowa, gm. Opoczno (data umieszczenia 15.09.2016 r.)
 • pdf RM.6733.10.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej fi 110 PEHD wraz z hydrantami p. poż. na działkach o nr ewid. 606/1, 606/2, 852/2, 1294 w obrębie Janów Karwicki, gm. Opoczna (data umieszczenia 13.09.2016 r.)
 • pdf RM.6733.8.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej fi 90 PEHD wraz z hydrantami p. poż. na działce o nr ewid. 103 w obrębie Dzielna, gm. Opoczna (data umieszczenia 12.09.2016 r.)
 • pdf RM.6733.7.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej fi 90 PEHD wraz z hydrantami p. poż. na działce o nr ewid. 103 w obrębie Dzielna, gm. Opoczna (data umieszczenia 12.09.2016 r.)
 • pdf RM.6733.5.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 128/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo- wychowawczej dla 14 dzieci oraz mieszkań chronionych na działce o nr ewid. 664/71 w obrębie Mroczków Goscinny, gm. Opoczno (data umieszczenia 09.09.2016 r.)
 • pdf RM.6733.9.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ciagu pieszego ul. Biernackiego w Opocznie na działkach o nr ewid. 109/14, 120/14, 120/15, 120/18, 120/19, 120/21 w obrębie 13, m. Opoczna (data umieszczenia 06.09.2016 r.)
 • pdf RM.6733.5.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo- wychowawczej dla 14 dzieci oraz mieszkań chronionych na działce o nr ewid. 664/71 w obrębie Mroczków Goscinny, gm. Opoczno (data umieszczenia 31.08.2016 r.)
 • pdf RMiZP.6733.04.2011.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 125/2011 z dnia 07.06.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie świetlicy wiejskiej na działce o nr ewid. 671/1 w obr. Sitowa, gm. Opoczno (data umieszczenia 30.08.2016 r.)
 • pdf RM.6733.5.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego, oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo- wychowawczej dla 14 dzieci oraz mieszkań chronionych na działce o nr ewid. 664/71 w obrębie Mroczków Goscinny, gm. Opoczno (data umieszczenia 24.08.2016 r.)
 • pdf RMiZP.6733.26.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 110/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy 90 mm, o długości ok. 130,00 m na działkach o nr ewid. 509, 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 obręb Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia 17.08.2016)
 • pdf RMiZP.6733.27.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 109/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, o długości ok. 120,00 m na działkach o nr ewid. 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 obręb Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia 17.08.2016)
 • pdf RM.6733.6.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 160 mm, na działkach 596/5, 511/1 w obr. 9, m. Opoczna (data umieszczenia 12.08.2016 r.)
 • pdf RM.6733.5.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo- wychowawczej dla 14 dzieci oraz mieszkań chronionych na działce o nr ewid. 664/71 w obrębie Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 03.08.2016 r.)
 • pdf MPZP Januszewice-przystąpienie.pdf - Ogłoszenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w Januszewicach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (data umieszczenia 19.07.2016 r.)
 • pdf MPZP Osiedla mieszkaniowe-ponowne wyłożenie.pdf - Ogłoszenie Burmistrza Opoczna o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych, położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (data umieszczenia 19.07.2016 r.)
 • pdf RMiZP.6733.27.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o ponownym wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego : budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, o długości ok. 120,0 m na działkach o nr ewid. 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 w obrębie Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia: 11.07.2016 r.)
 • pdf RMiZP.6733.26.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o ponownym wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego : budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy 90 mm, o długości ok. 130,0 m na działkach o nr ewid. 509, 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 w obrębie Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia: 11.07.2016 r.)
 • pdf RM.6733.4.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 90/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10 kPa), średnicy 125 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego przewidzianego do realizacji: ul. Partyzantów, ul. Brzozowa w Opocznie na działkach o nr ewid. 215, 441, 216/1 w obrębie 6 (data umieszczenia 05.07.2016 r.)
 • pdf RM.6733.3.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 85/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 482, 23/1, 695/1, 23/2, 42, 923, 452/2, 40/2, 39/4, 39/3, 38/4, 38/3, 29/2 w obrębie Bukowiec, na dz. 701, 699 w obrębie Brzustówek, oraz na dz. 211/1, 195/2, 195/1, 194, 193/2, 193/1, 192, 191, 190, 189, 188 w obrębie Ziębów, gm. Opoczno (data umieszczenia 29.06.2016 r.)
 • pdf RM.6733.4.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10 kPa), średnicy 125 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego przewidzianego do realizacji: ul. Partyzantów, ul. Brzozowa na działkach o nr ewid. 215, 441, 216/1 w obrębie 6, m. Opoczno (data umieszczenia 08.06.2016 r.)
 • pdf RM.6733.3.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - - rozbudowa oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 482, 23/1, 695/1, 23/2, 42, 923, 452/2, 40/2, 39/4, 39/3, 38/4, 38/3, 29/2 w obrębie Bukowiec, na dz. 701, 699 w obrębie Brzustówek, oraz na dz. 211/1, 195/2, 195/1, 194, 193/2, 193/1, 192, 191, 190, 189, 188 w obrębie Ziębów, gm. Opoczno (data umieszczenia 06.06.2016 r.)
 • pdf RM.6733.2.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 482/2, 482/1, 481, 480, 479, 478, 645/3 w obrębie Sobawiny, gm. Opoczno (data umieszczenia 02.06.2016 r.)
 • pdf RM.6733.2.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowie oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 482/2, 482/1, 481, 480, 479, 478, 645/3 w obrębie Sobawiny, gm. Opoczno (data umieszczenia 13.05.2016 r.)
 • pdf RM.6733.3.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowie oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. rozbudowie oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 482, 23/1, 695/1, 23/2, 42, 923, 452/2, 40/2, 39/4, 39/3, 38/4, 38/3, 29/2 w obrębie Bukowiec, na dz. 701, 699 w obrębie Brzustówek, oraz na dz. 211/1, 195/2, 195/1, 194, 193/2, 193/1, 192, 191, 190, 189, 188 w obrębie Ziębów, gm. Opoczno (data umieszczenia 13.05.2016 r.)
 • pdf RM.6733.1.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 50/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Dworcowej, Kossaka oraz budowie i przebudowie infrastruktury technicznej na dz. o nr ewid. 681/1, 324/13, w obr. 12, m. Opoczna (data umieszczenia 22.04.2016 r.)
 • pdf MPZP OSIEDLA MIESZKANIOWE.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu" Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka (data umieszczenia 13.04.2016)
 • pdf RM.6733.1.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Województwa Łódzkiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Dworcowej, Kossaka oraz budowie i przebudowie infrastruktury technicznej na dz. o nr ewid. 681/1, 324/13, w obr. 12, m. Opoczna (data umieszczenia 07.04.2016 r.)
 • pdf mpzp - strefa przemysłowa.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przedłużeniu terminu wyłożenia projektu mpzp dla strefy Przemysłowej.
 • pdf RM.6733.1.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Dworcowej, Kossaka oraz budowie i przebudowie infrastruktury technicznej na dz. o nr ewid. 681/1, 324/13, w obr. 12, m. Opoczna (data umieszczenia 16.03.2016 r.)
 • pdf MPZP Strefa Przemysława.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla strefy przemysłowej w Opocznie. (data umieszczenia 18.02.2016).
 • pdf RMiZP.6733.27.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 28/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, o długości ok. 120,00 m na działkach o nr ewid. 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 obręb Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia 17.02.2016)
 • pdf RMiZP.6733.26.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 27/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy 90 mm, o długości ok. 130,00 m na działkach o nr ewid. 509, 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 obręb Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia 17.02.2016)
 • pdf RMiZP.6733.25.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 24/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Piotrkowskiej, Dworcowej i drogi wewnętrznej ul. Piotrkowskiej oraz budowa i przebudowa infrastruktury technicznej (w tym budowa zjazdów) na działkach nr ewid. 681/1, 746/2, 746/3, 301/3, 301/4, 301/5, 301/6 obr. 12 m. Opoczno (data umieszczenia 08.02.2016)
 • pdf RMiZP.6733.23.2015.pdf - Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Opoczna decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci SN i Nn (dla potrzeb przyłączenia budynku handlowo - usługowego) na dz. o nr ewid. 1, 2, 3/1, 8/1, 8/2, 23/1, 23/2, obr. 20 m. Opoczno (data umieszczenia 29.01.2015)
 • pdf RMiZP.6733.27.2015.pdf - Obwieszczeni Burmistrza Opoczna informujące o możliwości wypowiedzenia się co do istniejących materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, o długości ok. 120,00 m na działkach o nr ewid. 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 obręb Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia 26.01.2016)
 • pdf RMiZP.6733.26.2015.pdf - Obwieszczeni Burmistrza Opoczna informujące o możliwości wypowiedzenia się co do istniejących materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy 90 mm, o długości ok. 130,00 m na działkach o nr ewid. 509, 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 obręb Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia 26.01.2016)
 • pdf RMiZP.6733.26.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy 90 mm, o długości ok. 130,00 m na działkach o nr ewid. 509, 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 obręb Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia 15.01.2016)
 • pdf RMiZP.6733.25.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Województwa Łódzkiego postanowienie uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Piotrkowskiej, Dworcowej i drogi wewnętrznej ul. Piotrkowskiej oraz budowa i przebudowa infrastruktury technicznej (w tym budowa zjazdów) na działkach nr ewid. 681/1, 746/2, 746/3, 301/3, 301/4, 301/5, 301/6 obr. 12 m. Opoczno (data umieszczenia 15.01.2016)
 • pdf RMiZP.6733.27.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, o długości ok. 120,00 m na działkach o nr ewid. 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 obręb Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia 15.01.2016)

ROK 2015

 • pdf RMiZP.6733.23.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Województwa Łódzkiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci SN i Nn (dla potrzeb przyłączenia budynku handlowo - usługowego) na dz. o nr ewid. 1, 2, 3/1, 8/1, 8/2, 23/1, 23/2, obr. 20 m. Opoczno (data umieszczenia 13.01.2015)
 • pdf RMiZP.6733.26.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego : budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy 90 mm, o długości ok. 130,0 m na działkach o nr ewid. 509, 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 w obrębie Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia: 05.01.2016 r.)
 • pdf RMiZP.6733.27.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego : budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, o długości ok. 120,0 m na działkach o nr ewid. 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 w obrębie Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia: 05.01.2016 r.)
 • pdf RMiZP.6733.24.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy 110 mm PCV lub PE oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm PCV do budynków mieszkalnych na działkach o nr ewid. 1047, 843, 845, 847, 854, 857, 862, 861, 866, 872, 858, 1034, 1030, 443/2, 875 obr 11 m. Opoczno (data umieszczenia 30.12.2015)
 • pdf RMiZP.6733.25.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego :przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Piotrkowskiej, Dworcowej i drogi wewnętrznej ul. Piotrkowskiej oraz budowa i przebudowa infrastruktury technicznej (w tym budowa zjazdów) na działkach nr ewid. 681/1, 746/2, 746/3, 301/3, 301/4, 301/5, 301/6 obr. 12 m. Opoczno (data umieszczenia: 28.12.2015)
 • pdf MPZP Wola Załężna.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Wola Załężna. (data umieszczenia 16.11.2015)
 • pdf RMiZP.6733.22.2015.pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - dz. nr 245/1, 248, 255/1, 1105, 222/2, 182 obr 11 m, dz. 553/2 obr 12 Opoczno (data umieszczenia 11.12.2015)
 • pdf MPZP Sobawiny.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Sobawiny. (data umieszczenia 10.12.2015).
 • pdf RMiZP.6733.21.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 234/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia PE-DN 125 mm w ulicy Witosa/Krasickiego w Opocznie na działkach o nr ewid. 289, 325 w obrębie 11 m. Opoczna oraz działce o nr ewid. 1088/4 w obrębie 12 m. Opoczna (data umieszczenia: 08.12.2015)
 • pdf RMiZP.6733.20.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 233/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia PE 110 ul. Partyzantów / Biernackiego na działkach o nr ewid. 444/11, 444/13 w obr. 12, m. Opoczna oraz o nr ewid. 1/8, 120/11, 120/2, 129/1, 129/2 w obr. 13 m. Opoczna (data umieszczenia: 08.12.2015)
 • pdf RMiZP.6733.19.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 232/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa budynku internatu o szyb windowy z wiatrołapem oraz przebudowa pomieszczenia gospodarczego na węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2 na działce o nr ewid. 1203/9 obręb 10 (data umieszczenia 08.12.2015)
 • pdf RMiZP.6733.24.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji grawitacyjnej - obr. 11, m Opoczno (data umieszczenia 04.12.2015)
 • pdf RMiZP.6733.22.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji grawitacyjnej - obr. 11, obr. 12 m Opoczno (data umieszczenia 24.11.2015)
 • pdf RMiZP.6733.21.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego : budowa gazociągu średniego ciśnienia PE-DN 125 w ulicy Witosa/Krasickiego w Opocznie na działkach o nr ewid. 289, 325 w obrębie 11 m. Opoczno oraz działce o nr ewid. 1088/4 w obrębie 12 m. Opoczno (data umieszczenia: 23.11.2015)
 • pdf RMiZP.6733.20.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego : budowa gazociągu niskiego ciśnienia PE 110 ul. Partyzantów / Biernackiego na działkach nr ewid. 444/11, 444/13 obr. 12, m. Opoczno oraz nr ewid. 1/8, 120/11, 120/2, 129/1, 129/2 obr. 13 m Opoczno (data umieszczenia: 20.11.2015)
 • pdf RMiZP.6733.19.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -rozbudowa budynku internatu o szyb windowy z wiatrołapem oraz przebudowa pomieszczenia gospodarczego na węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2 na działce o nr ewid. 1203/9 obręb 10 (data umieszczenia 16.11.2015)
 • pdf RMiZP.6733.17.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 166/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy 90 mm z PCV, o długości około 120,0 m na dz. ewid. 509, 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492, 564/5, obr. Januszewice, gm. Opoczno (data umieszczenia 16.09.2015 r.)
 • pdf RMiZP.6733.16.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 167/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 120,0 m na dz. ewid. 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492, 564/5, obr. Januszewice, gm. Opoczno (data umieszczenia 15.09.2015 r.)
 • pdf Plan miejscowy dla strefy przemysłowej w północnej części Opoczna.pdf - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu dla strefy przemysłowej w północnej części miasta Opoczno (data umieszczenia 28.08.2015)
 • pdf RMiZP.6733.15.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w obr. 11 m. Opoczno - ul. Szkolna (data umieszczenia 28.08.2015)
 • pdf RMiZP.6733.17.2015.pdf - RMiZP.6733.17.2015 - Obwieszczeni Burmistrza Opoczna informujące o możliwości wypowiedzenia się co do istniejących materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej obr. Januszewice (data umieszczenia 14.08.2015)
 • pdf RMiZP.6733.16.2015.pdf - RMiZP.6733.16.2015 - Obwieszczeni Burmistrza Opoczna informujące o możliwości wypowiedzenia się co do istniejących materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej obr. Januszewice (data umieszczenia 14.08.2015)
 • pdf SRMiZP.6730.13.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych - obr. Różanna
 • pdf RMiZP.6733.12.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy 110 mm na dz. 948, 714/2, 712/6 obr. Różanna gm. Opoczno. (data umieszczenia 27.07.2015)
 • pdf RMiZP.6733.11.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm na dz. 948, 714/2, 712/6 obr. Różanna gm. Opoczno. (data umieszczenia 27.07.2015)
 • pdf RMiZP.6733.18.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa gazociągu stalowego na gazociąg PE w ul. Wyszyńskiego, na dz. 776/2, 779/30, 779/10, 779/13, 779/21, 779/20, 779/19 obr. 10 m. Opoczno. (data umieszczenia 27.07.2015)
 • pdf RMiZP.6733.8.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy 110 mm PCV/PE do zasilania budynków mieszkalnych na dz. 813 obr. Wola Załężna m. Opoczno. (data umieszczenia 27.07.2015)
 • pdf RMiZP.6733.10.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej 0 obr. 13 m. Opoczno. (data umieszczenia 13.07.2015)
 • pdf RMiZP.6733.9.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia dz. nr 441, 299, 216/1, 215 - obr. 6, m. Opoczno (data umieszczenia 10.07.2015).
 • pdf RMiZP.6733.13.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej - obr. Różanna gm. Opoczno (data umieszczenia 08.07.2015).
 • pdf RMiZP.6733.11.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej - obr. Różanna gm. Opoczno (data umieszczenia 30.06.2015).
 • pdf RMiZP.6733.12.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej - obr. Różanna gm. Opoczno (data umieszczenia 30.06.2015)
 • pdf RMiZP.6733.14.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej - obr. 11 m. Opoczno (data umieszczenia 30.06.2015)
 • pdf RMiZP.6733.17.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 125,0 m - dz. nr 509, 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492, 564/5 obr. Januszewice (data umieszczenia 29.06.2015)
 • pdf RMiZP.6733.16.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 120,0 m - dz. nr 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492, 564/5 obr. Januszewice (data umieszczenia 29.06.2015)
 • pdf RMiZP.6733.18.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa gazociągu stalowego na gazociąg PE w ul. Wyszyńskiego - dz. nr 776/2, 779/30, 779/10, 779/13, 779/21, 779/20, 779/14 obr. 10 (data umieszczenia 29.06.2015)
 • pdf RMiZP.6733.8.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej do zasilania budynków mieszkalnych - dz. nr 813 obr. Wola Załężna (data umieszczenia 29.06.2015)
 • pdf RMiZP.6733.13.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych - obr. Różanna (data umieszczenia 23.06.2015)
 • pdf RMiZP.6733.12.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej - dz. nr 948, 714/2, 712/6 obr. Rózanna (data umieszczenia 17.06.2015).
 • pdf RMiZP.6733.11.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - dz. 948, 714/2, 712/6 obr. Różanna (data umieszczenia 17.06.2015).
 • pdf RMiZP.6733.10.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej - dz. nr 1/8, 120/11, 120/2 obr. 13 (data umieszczenia 17.06.2015).
 • pdf RMiZP.6733.9.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowe niskiego ciśnienia - dz. nr 441, 299, 216/1, 215 obr 6 m. Opoczno (data umieszczenia 12.06.2015).
 • pdf RMiZP.6733.6.2015 - Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego - obr. Kruszewiec, gm. Opoczno (data umieszczenia 02.06.2015)
 • pdf Plan Miejscowy - osiedla mieszkaniowe.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. (data umieszczenia 28.05.2015).
 • pdf Zmiana Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Opoczno (data umieszczenia 28.05.2015)
 • pdf RMiZP.6733.6.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o uzgodnieniu przez Zarząd Województwa Łódzkiego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w obrębie Kruszewiec. (data umieszczenia 06.05.2015)
 • pdf RMiZP.6733.7.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego zalewu obr. 19 m. Opoczno (data umieszczenia 06.05.2015 r.)
 • pdf RMiZP.6733.6.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o uzgodnieniu przez Starostę Opoczyńskiego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w obrębie Kruszewiec. (data umieszczenia 29.04.2015)
 • pdf RMiZP.6733.5.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej Stużno. (data umieszczenia 20.04.2015 )
 • pdf RMiZP.6733.6.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w obrębie Kruszewiec. (data umieszczenia 15.04.2015)
 • pdf Plan miejscowy w rejonie ul. Powstańców Wilekoposkich - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna informujące o godzinie dyskusji publicznej na temat założeń przyjętych w projekcie zmiany planu miejscowego. (data umieszczenia 15.04.2015)
 • pdf RMiZP.6733.4.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej obr. 19, 21 m. Opoczno
 • pdf Plan miejscowy w rejonie ul. Powstańców Wilekoposkich - Owieszczenie Burmistrza Opoczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich" wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.
 • pdf RMiZP.6733.4.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o uzgodnieniu przez RZGW projektu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej obr. 19, 21 m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6730.5.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o uzgodnieniu przez ZDP projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych średniego i niskiegonapięcia, budowie stacji transformatorowych, budowie słupów niskiego napięcia, demontażu słupów niskiego napięcia i demontażu przewodów niskiego napięcia, na działce o nr ew.543/3, obręb Stużno i na działkach o nr ewid. 1131, 1418, 1417, 1416, 455, 440, obręb Stużno Kolonia gm. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.5.2015_20.03.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o uzgodnieniu przez Starostę Opoczyńskiego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych średniego i niskiegonapięcia, budowie stacji transformatorowych, budowie słupów niskiego napięcia, demontażu słupów niskiego napięcia i demontażu przewodów niskiego napięcia, na działce o nr ew.543/3, obręb Stużno i na działkach o nr ewid. 1131, 1418, 1417, 1416, 455, 440, obręb Stużno Kolonia gm. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.2.2015_20.03.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dn. 20.03. 2015 r. w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celupublicznego o nazwie Budowa przepustu na działkach nr ewid. 148, obręb Kliny, gm. Opoczno.
 • pdf RMiZP.6733.5.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa linii kablowych średniego i niskiego napięcie (...) obr. Stużno, Stużno Kolonia gm. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.2.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa przepustu - obr. Kliny, gm. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.4.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej obr. 19, 21 m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.2.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa przepustu, obr. Kliny, gm. Opoczno
 • pdf Plan miejscowy - Wola Załężna - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Woli Załężnej, położonego wzdłuż drogi wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 455, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 • pdf RMiZP.6733.42.2014 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznych linii kablowych - obr. 17, obr. 12 m. Opoczno

ROK 2014

 • RMiZP.6733.43.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego oraz Zarząd Dróg Powiatowych postanowień uzgadniających projekt decyzji -budowa linii kablowej elektroenergetycznych do zasilania budynku mieszkalnego Sielec gm. Opoczno
 • RMiZP.6733.44.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej, obr. 12, 13, 19, 20, 21 m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.43.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej elektroenergetycznych do zasilania budynku mieszkalnego Sielec gm. Opoczno
 • RMiZP.6733.41.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa suszarni słonecznej osadów ściekowych - obr. 14 m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.44.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej, obr. 12, 13, 19, 20, 21 m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.42.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oraz przebudowa linii elektroenergetycznych obr. 12 i obr. 17 m. Opoczno
 • RMiZP.6733.40.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa pompowni ścieków obr. Sielec, Stużno gm. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.41.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa suszarni słonecznej osadów ściekowych - obr. 14 m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.40.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienie uzgadniającego projekt decyzji - budowa pompowni wody wraz z z siecią wodociągową obr. Sielec, Stużno
 • pdf RMiZP.6733.40.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pompowni wody wraz z z siecią wodociągową obr. Sielec, Stużno
 • msword Zmiana Planu Miejscowego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich.doc - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich
 • pdf RMIZP.6733.36.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego -budowa gazociągu - obr 6 m. Opoczno - Osiedle Ustronie
 • pdf RMIZP.6733.35.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego - budowa przepompowni ścieków - Różanna
 • pdf RMIZP.6733.34.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego -linia kablowa - Wola Załężna
 • RMiZP.6730.32.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej - obr. 12 m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.36.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu - oś. Ustronie obr. 6 m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.37.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia kablowa energetyczna - Bielowice gm. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.33.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Drzymały, obr 14 m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6730.30.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dwóch budynków socjalnych - obr. 20 m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6730.32.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej obr. 12., m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.31.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna budowa sieci wodociągowej obr. 9 m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.30.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w likalizacji inwestycji celu publicznego - budowa budynków socjalnych, obr. 20., m. Opoczno
 • RMiZP.6733.29.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowych energetycznych Dzielna
 • RMiZP.6733.26.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia energetyczna Dzielna gm. Opoczno
 • RMiZP.6733.29.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez organy postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii energetycznej - Dzielna
 • RMiZP.6733.26.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez organy postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii energetycznej - Dzielna
 • pdf RMiZP.6733.29.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa linii energetycznej - Dzielna gm. opoczno
 • RMiZP.6733.27.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia energetyczna obr 21 m. Opoczno, Ogonowice
 • RMiZP.6733.25.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów - Różanna
 • RMiZP.6733.27.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia energetyczna obr 21 m. Opoczno, Ogonowice
 • RMiZP.6733.23.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - - linia energetyczna Bielowice
 • pdf RMiZP.6730.26.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia energetyczna - Dzielna
 • RMiZP.6733.25.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowień uzgadniających projket decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów - Różanna
 • RMiZP.6733.27.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia energetyczna obr 21 m. Opoczno, Ogonowice
 • RMiZP.6733.24.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa budynków socjalnych m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.27.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii energetycznej - Ogonowice , Opoczno.
 • RMiZP.6733.23.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez organy postanowień uzgadniających projekt decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia energetyczna Bielowice
 • RMiZP.6733.22.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego - Mroczków Duży
 • RMiZP.6733.21.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego Brzustóek
 • pdf RMiZP.6733.25.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - składowisko odpadów Różanna
 • RMiZP.6733.20.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - stacji bazowej telefonii komórkowej - obręb Mroczków Gościnny
 • msword OOŚ do planu miejscowego w Sobawinach.doc - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do planu miejscowego dla fragmentu sołectwa Sobawiny.
 • msword Plan Miejscowy dla strefy przemysłowej m. Opoczno.doc - Obwieszczenie Burmistrza o podjęciu przez Radę Miejską uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego dla strefy przemysłowej w Opocznie.
 • msword Zmiana Planu Miejscowego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich.doc - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich
 • msword Zmiana Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy.doc - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 • pdf RMiZP.6733.24.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zespołu socjalnych budynków mieszkalnych - kontenerowych obr. 14 m. Opoczno
 • RMiZP.6733.22.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego - obręb Mroczków Duży
 • pdf RMiZP.6733.21.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego - obręb Brzustówek
 • pdf RMiZP.6733.26.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • pdf RMiZP.6733.23.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa linii energetycznej - Bielowice
 • pdf RMiZP.6733.20.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej - Mroczków Gościnny
 • RMiZP.6733.18.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej do budynku mieszkalnego - obr. Dzielna gm. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.19.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej - Różanna, obr. 15 m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6730.20.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowe, obr. Mroczków Gościnny, gm. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.22.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego w obr. Mroczków Duży, gm. Opoczno
 • pdf RMiP.6733.21.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego obr. Brzustówek gm. Opoczno
 • RMiZP.6730.19.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego - budowa linii energetycznej -Dzielna.
 • pdf RMiZP.6733.18.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowienia uzgadniającego przez GDDKIA - budowa linii energetycznej -Dzielna
 • RMiZP.6733.16.2014.pdf - Obwieszczeni Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację - inwestycji celu publicznego rozbudowa szkoły nr 2 Opocznie.
 • pdf Plan miejscowy - Sobawiny.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla fragmentu sołectwa Sobawiny.
 • pdf RMiZP.6733.16.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu przez Zarząd Województwa Łódzkiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji - rozbudowa szkoły nr 2 Opocznie.
 • RMiZP.6733.11.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa linii energetycznej do garaży -obr. 13 m. Opoczno
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document RMiZP.6730.13.2014.docx - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obr. Dzielna, Janów Karwicki.
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document RMiZP.6730.15.2014.docx - Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji w sprawie drogi dojazdowej do parkingu Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • RMiZP.6733.14.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - - budowa linii kablowej do zasilania budynku mieszkalnego - Dzielna
 • RMiZP.6733.12.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - - budowa linii kablowej do zasilania budynku mieszkalnego - Wola Załężna
 • RMiZP.6733.8.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 12, obr. Dzielna
 • pdf RMiZP.6730.19.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej do budynku mieszkalnego , obr 15 m. Opoczno , obr. Różanna gm. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.15.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi dojazdowej do Urzędu Miejskiego.
 • RMiZP.6733.13.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostwo Powiatowe i Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - udowa kanalizacji sanitarnej - Janów Karwicki, Dzielna
 • pdf RMiZP.6733.8.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowe nr 12, Dzielna
 • pdf RMiZP.6733.14.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa linii kablowej Dzielna
 • pdf RMiZP.6733.12.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa linii kablowej Wola Załężna
 • pdf RMiZP.6733.11.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa linii kablowej do zasilania garaży obr 13. m Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.7.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa linii kablowej - Ostrów
 • pdf RMiZP.6733.13.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa kanalizacji sanitarnej - Janów Karwicki
 • pdf RMiZP.6733.6.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "budowa pętli autobusowej ..."
 • pdf RMiZP.6730.9.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa linii kablowej obr 12 m Opoczno
 • RMiZP.6733.4.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej obręb Janów Karwicki.
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document RMiZP.6733.7.2014.docx - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - budowa linii kablowej - Ostrów
 • RMiZP.6733.3.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej ul. Leśna i ul. Piotrkowska m. Opoczno
 • RMiZP.6733.2.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna wydaniu decyzji odmownej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - obr. Dzielna
 • RMiZP.6733.5.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu - część Osiedla Ustronie, m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.4.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie postanowień uzgadniających projekt decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej obręb Janów Karwicki.
 • msword RMiZP.6733.6.2014.doc - Obwieszczeni Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych oraz Starostę Opoczyńskiego postanowień uzgadniających projekt decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: „Budowa pętli autobusowej z przystankiem i stanowiskami postojowymi dla 33 pojazdów osobowych, budowa ciągu pieszego (chodnika) na terenie pętli oraz do przejścia pod torami CMK do stacji Opoczno Południe oraz budowa oświetlenia i monitoringu” na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 509/1, 773, 541/1, 541/2 w obrębie Kliny, Gm. Opoczno.
 • pdf RMiZP.6733.3.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej ul. Leśna i ul. Piotrkowska m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.5.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu - część Osiedla Ustronie, m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.4.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej obr. Janów Karwicki
 • pdf RMiZP.6733.6.2014 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dz. nr 509/1, 773, 541/1, 541/2 obr. Kliny gm. Opoczno
 • RMiZP.6733.2.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Powiatowego w Opocznie postanowienia uzgadniającego projekt decyzji - budowa linii kablowej energetycznej - obr. Dzielna
 • pdf RMiZP.6730.26.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zespół Szkół Technicznych - Mroczków Gościnnych
 • pdf RMiZP.6733.1.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - obr. Wola Załężna
 • pdf RMiZP.6733.2.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - obr. Dzielna
 • pdf RMiZP.6733.26.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez GDDKiA postanowienia uzgadniającego projekt decyzji - cel publiczny - Zespół Szkół Technicznych - Mroczków Gościnny

Rok 2013

 • RMiZP.6733.24.2013 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- linia energetyczna -Bielowice
 • pdf RMiZP.6733.25.2013 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- linia energetyczna - Mroczków Duży.
 • pdf RMiZP.6733.26.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia w budynku Zespołu Szkół Technicznych - Mroczków Gościnny
 • RMiZP.6733.24.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza - postanowienia uzgadniające w sprawie wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Bielowice
 • pdf Zmiana SUiKZP Gminy Opoczno.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Opoczno
 • pdf Zmiana planu zagospodarowania - ul. Powstaańców Wielkopolskich.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego przy ul. Powstańców Wielkopolskich.
 • pdf RMiZP. 6733.25.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza - postanowienia uzgadniające w sprawie wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Mroczków Duży
 • pdf RMiZP.6733.21.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej - 11, 12, 17 m. Opoczno
 • RMiZP.6733.23.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej - obr. Bielowice
 • pdf RMiZP.6733.25.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej - obr. Mroczków Duży
 • pdf RMiZP.6733.24.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrz Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej - obr. Bielowice
 • RMiZP.6733.23.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna - postanowienia uzgadniające projektpostępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej - obr. Bielowice
 • RMiZP.6733.19.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej w obr. Dzielna
 • pdf RMiZP.6733.20.2011.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej w obr. Różanna
 • pdf RMiZP.6733.21.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa energetycznych linii kablowych- m. Opoczno obr. 12, 11.
 • pdf RMiZP.6733.23.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej obr. Różanna
 • pdf RMiZP.6733.22.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej w obr. Ogonowice
 • RMiZP.6733.20.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna - postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej w obr. Różanna
 • RMiZP.6733.19.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna - postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej w obr. Dzielna
 • RMiZP.6733.17.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej w obr. Mroczków Duży
 • RMiZP.6733.14.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej w obr. Ostrów
 • pdf RMiZP.6733.20.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej w obr. Różanna
 • pdf RMiZP.6733.19.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej w obr. Dzielna
 • pdf RMiZP.6733.18.2013 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document RMiZP.6733.14.2013 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna - postanowienia uzgadniające projekt decyzji
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document RMiZP.6733.17.2013 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna - postanowienia uzgadniające projekt decyzji
 • pdf RMiZP.6733.15.2013-28.10.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci transformatorowych, elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych średniego napięcia 15 kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych niskiego napięcia 0,4 kV
 • pdf RMiZP.6733.12.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na budowie sieci transformatorowych, elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych średniego napięcia 15 kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych niskiego napięcia 0,4 kV
 • pdf RMiZP.6733.15.2013_1.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dn. 18.10.2013 r.
 • pdf RMiZP.6733.18.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dn. 15.10.2013 r.
 • pdf RMiZP.6733.17.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dn. 15.10.2013 r.
 • pdf RMiZP.6733.15.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dn. 15.10.2013 r.
 • pdf RMiZP.6733.14.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dn. 15.10.2013 r.
 • pdf RMiZP.6733.13.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza w sprawie wydania decyzja nr 157/2013 dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie rozdzielczej sieci wodociągowej PCV o średnicy 160 mm wraz z przyłączem do hydrantu przeciwpożarowego HP7, na działce o nr ew. 474/2, obr. 13, m. Opoczno
 • pdf Obw_6733_11_2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza w sprawie wydania postanowień na budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w obrębie drogi wojewódzkiej 728 dla zlewni Kruszewiec na działkach o nr ewid. 61/1, 61/4, 59, 58, 56/1, 55/5, 55/7, 55/9 w obr 12, m. Kruszewiec i nr 413, 643/2, 643/1, 107, 662/4, 662/3, 658/1, 1094/1, 659/3, 659/1, 659/2, 662/5 obr 13, m. Kruszewiec Kolonia, gm. Opoczno
 • pdf Obw_6733_10_2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postepowania w sprawie budowa kablowej linii energetycznej średniego napięcia 15 kV, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, wymianie stanowiska słupowego średniego napięcia oraz budowie rozdzielnicy średniego napięcia na terenie działek o nr ewid. 1697, 2559/1, 2559/2, 1721/2 i 2554 obr. Bielowice oraz 55/1, 55/2 obr. Janów Karwicki gm. Opoczno,
 • pdf Obwieszczenie 6733_12_2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w obrębie drogi wojewódzkiej 728 dla zlewni Kruszewiec na działkach o nr ewid. 61/1, 61/4, 59, 58, 56/1, 55/5, 55/7, 55/9 w obr 12, m. Kruszewiec i nr 413, 643/2, 643/1, 107, 662/4, 662/3, 658/1, 1094/1, 659/3, 659/1, 659/2, 662/5 obr 13, m. Kruszewiec Kolonia, gm. Opoczno.
 • pdf Obwieszczenie_6733_3_2012.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci kanalizacyjnej DN 200 wraz z przyłączami DN 160 PVC działkach o nr ewid. 1159/2, obręb 12, m. Opoczno.
 • pdf RMiZP.6733.5.2013.pdf - Burmistrz Opoczna zawiadamia, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci gazowej na działkach o nr ewid. 499, 798 w obr. 10, ul. Partyzantów, Świerkowa w Opocznie.
 • pdf Obwieszczenie Kruszewiec Kol..pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna w sprawie wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej 15 kV, linii kablowej niskiego napięcia i wymiana słupów linii napowietrznej niskiego napięcia, na działkach o nr ewid. 1088, 1086, 1084, 1082, 1080, 825, 109/1, 109/2, 1094/1, 990/2, 820/2, 813/2, 928, 981, 799, 785, 779 w obrębie Kruszewiec Kolonia, gm. Opoczno.
 • pdf Obw_linia_kab_Stuzno.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia
 • pdf Obwieszczenie decyzji c.p. sieć gazowa.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci gazowej na działkach o nr ewid. 499, 798 w obr. 10, ul. Partyzantów, Świerkowa w Opocznie.
 • pdf Obw. o Postan. uzg. l. kabl..pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia, 2 szt. słupowych stacji transformatorowych i linii niskiego napięcia (linii kablowej napowietrznej) w celu nawiązania do istniejących słupów energetycznych niskiego napięcia – na działkach o nr ewid. 1293, 1394, 292, 322, 745, 440, 438, 455, 1417, 1416 w obr. Stużno Kolonia i nr 542, 543/3, 543/4 w obr. Stużno gm. Opoczno w dniu 08 kwietnia 2011 r. wydane zostały postanowienia
 • pdf RMiZP.6733.1.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - obr. Wola Załężna