Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław Wołkiewicz
+48 44 736 31 09

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Sobczyk
+48 44 736 31 09
Anna Wolowska
+48 44 736 31 09