Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych

  • pdf plan_2020.pdf - Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020
  • pdf plan_2019.pdf - Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019
  • pdf plan_2018.pdf - Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018
  • pdf plan_2017.pdf - Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://bip.opoczno.pl/rodo informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miejski w Opocznie danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Opoczna. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu wykonywania zadań Gminy. Posiada Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

BIP - Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno w Opocznie

 

Biuletyn Informacji Publicznej - Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno w Opocznie 


https://cuwopoczno.bip.wikom.pl/