Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Opoczno

1. Żłobek Niepubliczny "Tygrysek"

Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek  lub klub dziecięcy:
Spółdzielnia Socjalna „Edu-Pasja”

Siedziba i adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy: 
ul. Kolberga 3A/3
26-300 Opoczno

Numer  NIP  i REGON
NIP: 768-183-56-42
REGON: 101573580

Nazwa żłobka lub klubu dziecięcego: 
Żłobek Niepubliczny „TYGRYSEK” w Opocznie

Miejsce prowadzenia żłobka:
ul. M. C. Skłodowskiej 22 
26-300 Opoczno

Liczba miejsc w żłobku: 
Do 16

Numer wpisu: 
1/Ż/2013


Żłobek Niepubliczny „Tygrysek” z siedzibą ul. M.C. Skłodowskiej 22, 26-300 Opoczno prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną „Edu-Pasja” w Opocznie ul. Kolberga 3A/3 z dniem 1 sierpnia 2018 roku został wykreślony z Rejestru Żłobków i Klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Opoczna na podstawie złożonego wniosku o wykreślenie przez podmiot prowadzący.

2. Klub Dziecięcy ABECADŁO

Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego klub dziecięcy:
„Webisgreat” Sp. z o.o.

Siedziba i adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy:
ul. Piotrkowska 60 lok. IIP
90-105 Łódź

Numer  NIP  i REGON
NIP: 728-27-93-847
REGON: 101622031

Nazwa żłobka lub klubu dziecięcego:
 Klub Dziecięcy ABECADŁO

Miejsce prowadzenia klubu dziecięcego:
ul. Partyzantów 37
26-300 Opoczno

Liczba miejsc w żłobku:
15


Decyzją Burmistrza Opoczna ZSSiOL.810.6.2017 z dniem 12 sierpnia 2017 roku, klub dziecięcy „Abecadło” w Opocznie ul. Partyzantów 37,  prowadzony przez „Webisgreat” Sp. z o. o. ul. Piotrkowska 60 lok. II.P, 90-105 Łódź został wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych Burmistrza Opoczna na podst. art. 27 ust. 1, art. 32 pkt.2 i art. 34 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

3. Klub Dziecięcy E-MALUCH 4

Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego klub dziecięcy:
E-MALUCH s.c.

Siedziba i adres podmiotu prowadzącego klub dziecięcy:
ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego 6
93-478 Łódź

Numer NIP i REGON
NIP: 729-270-72-81
REGON: 360664155

Nazwa klubu dziecięcego:
Klub Dziecięcy E-MALUCH 4

Miejsce prowadzenia klubu dziecięcego:
ul. Partyzantów 37
26-300 Opoczno

Liczba miejsc w klubie dziecięcym:
15