Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Opoczno

1. Żłobek Niepubliczny "Tygrysek"

Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek  lub klub dziecięcy:
Spółdzielnia Socjalna „Edu-Pasja”

Siedziba i adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy: 
ul. Kolberga 3A/3
26-300 Opoczno

Numer  NIP  i REGON
NIP: 768-183-56-42
REGON: 101573580

Nazwa żłobka lub klubu dziecięcego: 
Żłobek Niepubliczny „TYGRYSEK” w Opocznie

Miejsce prowadzenia żłobka:
ul. M. C. Skłodowskiej 22 
26-300 Opoczno

Liczba miejsc w żłobku: 
Do 16

Numer wpisu: 
1/Ż/2013

2. Klub Dziecięcy ABECADŁO

Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego klub dziecięcy:

„Webisgreat” Sp. z o.o.

 

Siedziba i adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy:

ul. Piotrkowska 60 lok. IIP

90-105 Łódź

 

Numer  NIP  i REGON

NIP: 728-27-93-847

REGON: 101622031

 

Nazwa żłobka lub klubu dziecięcego:

 Klub Dziecięcy ABECADŁO

 

Miejsce prowadzenia klubu dziecięcego:

ul. Partyzantów 37

26-300 Opoczno

 

Liczba miejsc w żłobku:       

15