Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Terroryzm

Co zrobić w sytuacji zagrożenia. Jak postępować w sytuacji zagrożenia atakiem bombowym. Jak postępować w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki. Jak postępować w przypadku skażeń biologicznych? Jak postępować w przypadku znalezienia się w grupie zakładników. Jak przygotować firmę do nagłego zdarzenia

https://msw.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/terroryzm-co-robic-w-s/242,dok.html

                                      Pierwsza pomoc                                         W obliczu powodzi ...

                                                            

Informacja

W celu zapewnienia prawidłowego wykonania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Opoczno, oraz zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego ustalono pełnienie całodobowego dyżuru w następujący sposób:

 

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Opocznie w godzinach pracy Urzędu

poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 14:30

Nr telefonu 44 786 01 00  - Sekretariat Urzędu

Nr telefonu Zespół do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności 44 786 01 07

Fax. 44 786 01 11

e-mail robert.wiktorowicz@um.opoczno.pl

 
 Pracownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego w Opocznie oraz w niedziele i święta

(system dyżurów domowych)

 

 Numer telefonu  607 603 296  
e-mail robert.wiktorowicz@um.opoczno.pl

Załączniki