Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Ogłoszenie o konsultacjach

  • pdf ogl_konsultacje.pdf - Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych, dotyczących projektów różnych typów kart do głosowania w wyborach samorządowych w 2018r.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Opoczyńskiego

  • jpeg punkty_pomocy.jpg - Starosta Opoczyński informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 r. na terenie Powiatu Opoczyńskiego zostały uruchomione trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.
  • jpeg dla_kogo_pomoc.jpg - Informacja kto może skorzystać z pomocy prawnej

Otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie usług medyczno – opiekuńczych

Urząd Marszałkowski w Łodzi - OBWIESCZENIE

  • pdf projekt_uchwaly.pdf - Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej

"Książki naszych marzeń"

W związku z realizacja przez szkoły podstawowe podległe Gminie Opoczno Rządowego  programu „Książki naszych marzeń”, poniżej zamieszczono listę szkół, które uzyskały wsparcie finansowe w wyżej wymienionym programie.

LP.

SZKOŁA

Wkład własny organu prowadzącego (20%)

Wnioskowana kwota dofinansowania z Rządowego programu

Razem kwota wsparcia

1

SP w ZSS nr 1 w Opocznie

542,50

2 170,00

2 712,50

2

SP w ZSS nr 2 w Opocznie

542,50

2 170,00

2 712,50

3

SP w ZSS nr 3 w Opocznie

542,50

2 170,00

2 712,50

4

SP w ZS w Mroczkowie Gościnnym

325,00

1 300,00

1 625,00

5

SP w ZS w Ogonowicach

325,00

1 300,00

1 625,00

6

SP Bielowice

325,00

1 300,00

1 625,00

7

SP Libiszów

325,00

1 300,00

1 625,00

8

SP Modrzew

325,00

1 300,00

1 625,00

9

SP Januszewice

250,00

1 000,00

1 250,00

10

SP Kraśnica

250,00

1 000,00

1 250,00

11

SP Sielec

250,00

1 000,00

1 250,00

 

 

4 002,50

16 010,00

20 012,50

Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny

  • pdf Zarządzenie.pdf - Sygn. akt. I/Ns 140/12 w sprawie wniosku Gminy Opoczno o zezwolenie na złożenie do depozytu. (Data publikacji: 3.09.2015 r.)

Obwieszczenia Marszałka Województwa Łódzkiego

  • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz projektu planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

Stypendia Sportowe

  • pdf Wykaz.pdf - Wykaz zawodników oraz wysokość stypendiów przyznanych za osiągnięcia sportowe w 2013 r.

 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
 
Gmina Opoczno ogłasza nabór uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno", którego celem jest upowszechnianie dostępu do Internetu.
Działania projektowe skierowane na zwiększanie wykorzystania zasobów internetowych przez dzieci i młodzież uczącą się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkałych w gminie Opoczno.
Szczegółowe zadania projektu, warunki uczestnictwa oraz wykaz dokumentów, jakie należy złożyć, aby aplikować o uczestnictwo znajdują się w załączniku.
 
Termin naboru uczestników projektu upływa 10 lutego 2014 r.
 
Projekt o wartości 858.950,00 zł jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Regulamin, wzór karty zgłoszenia wraz z deklaracją uczestnictwa i oświadczeniem dostępne są w załącznikach.
Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w projekcie można uzyskać pod numerem telefonu 44 736 31 27.

Pliki do pobraniaInformacja dotycząca odbudowy zalewu

  • pdf Zalew.pdf [900 KB] - Renowacja i odbudowa zalewu w Opocznie przy ul. 17-go Stycznia
  • pdf Zalew_info.pdf [40 KB] - Informacja na temat renowacji i odbudowy zalewu wraz z modernizacją jazu ul. 17-go Stycznia w Opocznie