Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zawiadomienie

 • pdf WA.ZUZ.3.421.880.2018.DM.pdf - 10.12.2018 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu komunikacyjnego

Informacja - Budowa Kanalizacji deszczowej w ul. Piotrkowskiej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Krasickiego w Opocznie

Obwieszczenie

Informacja

 • pdf Informacja.pdf - Informacja z dn. 19.06.2018 r. o konieczności ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Informacja

 • pdf Informacja.pdf - Informacja z dn. 30.11.2017 r. w związku z płatnościami za czynsz dzierżawy

Ogłoszenie

 • pdf Ogłoszenie - 16.08.2017.pdf - W związku z Opracowaniem uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gmin: Opoczno i Poświętne Urząd Miejski w Opocznie w załączeniu przedstawia pismo nr SP/2017/08/007 Spółki LAS- R Sp. Z o. o. ul. Snycerska 34/13 30-817 Kraków dot. realizacji w/w zadania

Ogłoszenie o konsultacjach

 • pdf ogl_konsultacje.pdf - Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych, dotyczących projektów różnych typów kart do głosowania w wyborach samorządowych w 2018r.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Opoczyńskiego

 • jpeg punkty_pomocy.jpg - Starosta Opoczyński informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 r. na terenie Powiatu Opoczyńskiego zostały uruchomione trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.
 • jpeg dla_kogo_pomoc.jpg - Informacja kto może skorzystać z pomocy prawnej

Otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie usług medyczno – opiekuńczych

Urząd Marszałkowski w Łodzi - OBWIESCZENIE

 • pdf projekt_uchwaly.pdf - Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej

Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny

 • pdf Zarządzenie.pdf - Sygn. akt. I/Ns 140/12 w sprawie wniosku Gminy Opoczno o zezwolenie na złożenie do depozytu. (Data publikacji: 3.09.2015 r.)

Obwieszczenia Marszałka Województwa Łódzkiego

 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz projektu planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi

Informacja dotycząca odbudowy zalewu

 • pdf Zalew.pdf [900 KB] - Renowacja i odbudowa zalewu w Opocznie przy ul. 17-go Stycznia
 • pdf Zalew_info.pdf [40 KB] - Informacja na temat renowacji i odbudowy zalewu wraz z modernizacją jazu ul. 17-go Stycznia w Opocznie