Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Dostawa risographu do Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Sielcu

Dostawa risographu do Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do szkół i przedszkoli Gminy Opoczno na potrzeby wyżywienia uczniów i dzieci w roku kalendarzowym 2019

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla szkół gminy Opoczno w roku kalendarzowym 2019 - przetarg nieograniczony

Dostawa zestawu sprzętu interaktywnego do Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK „Doliniacy” w Libiszowie

Wyposażenie sali do Integracji Sensorycznej w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK "Doliniacy" w Libiszowie - powtórnie

Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z laptopem do Szkoły Podstawowej w Modrzewiu

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Modrzewiu

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK "Doliniacy" w Libiszowie

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK "Doliniacy" w Libiszowie

„Zakup krzeseł i stolików szkolnych do Szkoły Podstawowej w Sielcu”

„Zakup krzeseł i stolików szkolnych do Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK Doliniacy w Libiszowie”