Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
26-300 Opoczno  
ul. Kopernika 3

Dyrektor: p.o Danuta Popińska

Wszystkie informację znajd Pastwo na stronach BIP Ośrodka Pomocy Społecznej po adresem www.ops.opoczno.pl