Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
26-300 Opoczno  
ul. Kopernika 3

p o. Dyrektora: Maria Barbara Chomicz
Kierownik:  Jadwiga Oleksik

 

Wszystkie informację znajd Pastwo na stronach BIP Ośrodka Pomocy Społecznej po adresem www.ops.opoczno.pl