Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Decyzje/Obwieszczenia Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych

  • pdf RMiZP.6733.6.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci kanalizacyjnej DN 200 wraz z przyłączami DN 160 PVC działkach o nr ewid. 1159/2,1159/16, obręb 12, m. Opoczno
  • pdf RMiZP.6733.4.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie budowa odcinka sieci wodociągowej PVC o średnicy 110 mm na działkach o nr ewid. 471, 499, obręb Wola Załężna, gm. Opoczno.