Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Wykonanie robót remontowych - roboty dekarskie i malarskie budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Libiszowie

Dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych - Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej na potrzeby wyżywienia dzieci w Przedszkolu Nr 8 w Opocznie w podziale na 7 zadań w okresie od 1.09.2017 r. do 31.12.2017 r.

http://www.bip.p8opoczno.wikom.pl/?url=przetargi/1/3,sukcesywna-dostawa-artykulow-spozywczych-do-stolowki-przedszkolnej-na-potrzeby-wyzywienia-dzieci-w-przedszkolu-nr-8-w-opocznie-w-podziale-na-7-zada-w-okresie-od-1092017-r-do-311220.html

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej na potrzeby wyżywienia dzieci w Przedszkolu NR 2 w Opocznie w okresie od 1.09.2017r. do 31.12.2017r.

http://www.bip.p2opoczno.wikom.pl/?url=przetargi/1/3,sukcesywna-dostawa-artykulow-spozywczych-do-stolowki-przedszkolnej-na-potrzeby-wyzywienia-dzieci-w-przedszkolu-nr-2-w-opocznie-w-podziale-na-7-zada-w-okresie-od-1092017r-do-3112201.html

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej na potrzeby wyżywienia dzieci w Przedszkolu NR 4 w Opocznie w okresie od 1.09.2017r. do 31.12.2017r.

http://www.bip.p4opoczno.wikom.pl/?url=przetargi/1/3,sukcesywna-dostawa-artykulow-spozywczych-do-stolowki-przedszkolnej-w-przedszkolu-nr-4-w-opocznie-na-potrzeby-wyzywienia-dzieci-w-okresie-od-01092017r-do-31122017r.html

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej na potrzeby wyżywienia dzieci w Przedszkolu NR 5 w Opocznie w okresie od 1.09.2017r. do 31.12.2017r.

http://www.bip.p5opoczno.wikom.pl/?url=przetargi/1/4,sukcesywna-dostawa-artykulow-spozywczych-do-stolowki-przedszkolnej-na-potrzeby-wyzywienia-dzieci-w-przedszkolu-nr-5-w-opocznie-w-podziale-na-7-zada-w-okresie-od-1092017r-do-3112201.html

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej na potrzeby wyżywienia dzieci w Przedszkolu NR 6 z grupa Żłobkową"ZIELONA DOLINKA" w Opocznie w okresie od 1.09.2017r. do 31.12.2017r.

http://p6zielonadolinka.szkolnastrona.pl/bip/