Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu biurowego dla Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawa środków chemicznych do utrzymania czystości w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie

Zaproszenie do złożenia oferty na Badanie wody – wskaźniki bakteriologiczne i fizykochemiczne. Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” 26-300 Opoczno ul. Biernackiego 4A

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej funkcjonującej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym na potrzeby wyżywienia uczniów i dzieci na rok szkolny 2016/2017.

http://www.bip.zsmroczkow.wikom.pl/strona16.htm

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej funkcjonującej w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach na potrzeby wyżywienia uczniów i dzieci w Punkcie Przedszkolnym "Tęczowy Zakątek" w podziale na 7 zadań na rok szkolny

http://www.bip.spbielowice.wikom.pl/strona16.htm

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej funkcjonującej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym na potrzeby wyżywienia uczniów i dzieci na rok szkolny 2016/2017

http://www.bip.zsmroczkow.wikom.pl/strona16.htm

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie na potrzeby wyżywienia uczniów na rok szkolny 2016 / 2017 w podziale na 7 zadań

http://www.bip.zss2opoczno.wikom.pl/strona16.htm

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej funkcjonującej w Gimnazjum w Wygnanowie na potrzeby wyżywienia uczniów i dzieci na rok szkolny 2016/2017

http://www.bip.gimwygnanow.wikom.pl/strona16.htm

Informacja o wyniku postepowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na Badanie wskaźników bakteriologicznych i fizykochemicznych wody na rok 2016 dla Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” w Opocznie. Przeprowadzonego w dniu 20.05.2016

  • pdf wybór oferty.pdf - Informacja o wyniku postepowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na Badanie wskaźników bakteriologicznych i fizykochemicznych wody na rok 2016 dla Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” w Opocznie. Przeprowadzonego w dniu 20.05.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty rozeznania cenowego o wartości do 30000 euro na Zakup sprzętu komputerowego i centrali telefonicznej wraz z wykonaniem instalacji sieci komputerowej dla Ośrodka Pomocy Społecznej

  • pdf wybor_oferty.pdf - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty rozeznania cenowego o wartości do 30000 euro na Zakup sprzętu komputerowego i centrali telefonicznej wraz z wykonaniem instalacji sieci komputerowej zgodnie z Załącznikiem nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty rozeznania cenowego o wartości do 30000 euro na zakup "Meble biurowe" dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie

  • pdf wyb_ofert_meble.pdf - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty rozeznania cenowego o wartości do 30000 euro na zakup "Meble biurowe" dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie

Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu biurowego dla Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie

  • wyjasnienie.doc - Wyjaśnienie dot. postępowania na zakup i dostawę materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu biurowego dla Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie.
  • pdf Zapytanie.pdf - Zapytanie ofertowe
  • pdf Formularz.pdf - Formularz ofertowy
  • pdf Umowa.pdf - Wzór umowy

Zakup i dostawa środków chemicznych do utrzymania czystości w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w podziale na dwa zadania

Dostawa książek do biblioteki szkolnej w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń” - Zespół Szkół im. Jana Pawła II, Mroczków Gościnny

Dostawa środków o uzdatniania wody basenowej - Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala"

Zapytanie ofertowe na zakup 3 Laptopów i projektora multimedialnego - Gimnazjum w Wygnanowie

Zapytanie ofertowe na zakup 3 Laptopów i projektora multimedialnego - Gimnazjum w Wygnanowie

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie na potrzeby wyżywienia uczniów na rok szkolny 2014/2015 w podziale na 7 zadań

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej funkcjonującej w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach na potrzeby wyżywienia uczniów w szkołach i dzieci w Punkcie Przedszkolnym "Tęczowy Zakątek" w podziale na 7 zadań na r

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. Ułożenie wykładziny typ Tarkett w dwóch salach lekcyjnych budynku Zespołu Szkół w Mroczkowie Gościnnym

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej funkcjonującej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym na potrzeby wyżywienia uczniów i dzieci na rok szkolny 2015/2016 w podziale na 6 zadań

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej na potrzeby wyżywienia dzieci w Przedszkolu Nr 8 w Opocznie w podziale na 7 zadań na rok szkolny 2015/2016

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej funkcjonującej w Gimnazjum w Wygnanowie na potrzeby wyżywienia uczniów i dzieci na rok szkolny 2015/2016 w podziale na 6 zadań.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej funkcjonującej w Gimnazjum w Wygnanowie na potrzeby wyżywienia uczniów i dzieci na rok szkolny 2015/2016 w podziale na 6 zadań.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej na potrzeby wyżywienia dzieci w Przedszkolu Nr 5 w Opocznie w podziale na 7 zadań na rok szkolny 2015/2016

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej na potrzeby wyżywienia dzieci w Przedszkolu Nr 6 z Grupą Żłobkową „Zielona Dolinka” w Opocznie w podziale na 7 zadań na rok szkolny 2015/2016.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej na potrzeby wyżywienia dzieci w Przedszkolu Nr 2 w Opocznie w podziale na 7 zadań na rok szkolny 2015/2016.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej na potrzeby wyżywienia dzieci w Przedszkolu Nr 4 w Opocznie w podziale na 7 zadań na rok szkolny 2015/2016