Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Rok 2018

 • pdf Decyzja 16.05.2018.pdf - Decyzja Starosty Opoczyńskiego w sprawie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Sobawiny gm. Opoczno
 • pdf Zawiadomienie 12.04.2018.pdf - Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego o wydaniu decyzji opatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej równoległej do linii kolejowej nr 4
 • pdf Obwieszczenie 23.01.2018.pdf - Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Rok 2017

 • pdf AB.67401.3.2017.pdf - Zawiadomienie o wydaniu decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ulicy Szewskiej w Opocznie
 • GNIII.6824.1.10.2017.pdf - Decyzja Starosty Opoczyńskiego w sprawie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Modrzew gm. Opoczno
 • pdf GNIII.6824.1.8.2017.pdf - Decyzja Starosty Opoczyńskiego w sprawie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Adamów gm. Opoczno
 • pdf Obwieszczenie 28.06.2017.pdf - Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • pdf GNIII.6824.1.10.2017.pdf - w sprawie uznania za mienie gminne
 • pdf GNIII.6824.1.15.2017.pdf - Decyzja Starosty Opoczyńskiego w sprawie nieruchomość gruntowej oznaczona nr działki 764/3 pow. 2,39 ha położona w obrębie Ostrów gm. Opoczno

Rok 2016

 • pdf Zawiadomienie 7.11.2016_1.pdf - Zawiadomienie o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej – ulicy Łąkowej w Opocznie na odcinku od drogi krajowej nr 12 do drogi w miejsc. Różanna z odwodnieniem oraz uzupełnieniem oświetlenia i rozwiązaniem kolizji
 • pdf Zawiadomienie 7.11.2016.pdf - Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 7/2016 o zmianie decyzji nr 4/2015 z dnia 16.11.2015r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej – drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ulicy Rolnej w Opocznie wraz z infrastrukturą
 • pdf Zawiadomienie 15.09.2016.pdf - Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego w sprawie wydał decyzję nr 5/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowie drogi gminnej dojazdowej do Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej
 • pdf Zawiadomienie 24.03.2016.pdf - Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński – Sobawiny gm. Opoczno
 • pdf Obwieszczenie 27.0.1.2016.pdf - Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński – Sobawiny

Rok 2015

 • pdf Zawiadomienie 18.11.2015.pdf - Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, polegającej na budowie drogi gminnej – drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej w Opocznie
 • pdf Obiweszczenie 5.10.2015.pdf - Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Rok 2014

 • pdf Zawiadomienie z dn. 19.02.2014.pdf - Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego w sprawie wydania decyzji nr 2/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Mroczków Gościnny
 • pdf Obwieszczenie z dn. 20.01.2014.pdf - Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Rok 2013

ROK 2012

2012.11.15

Starosta Opoczyński zawiadomia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - łącznika ulic Spacerowej - Żeromskiego w Opocznie wraz z odwodnieniem i rozwiązaniem kolizji z istniejącą infrastrukturą

2012.09.26

Starosta Opoczyński zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej-łącznika ulic Spacerowej-Żeromskiego w Opocznie wraz z odwodnieniem i rozwiązaniem kolizji

2012.07.19

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych ul. Biernackiego i ul.Słowackiego w Opocznie (Etap I i Etap II) wraz z infrastrukurą towarzyszącą

2012.06.08

Starosta Opoczyński zawiadamia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych ul. Biernackiego i ul. Słowackiego w Opocznie

 

2012.04.26

Starosta  o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Opoczyńskiego nr 11/2011 z dnia 24 maja 2011r. w części dotyczącej Etapu III budowy ul. Jana Pawła II w Opocznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2012.04.12

Starosta Opoczyński zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ulicy Łąkowej w Opocznie od drogi krajowej nr 12 do drogi w miejscowości Różanna

2012.03.08

Starosta Opoczyński zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia ostatecznej decyzji Starosty Opoczyńskiego nr 11/2011 z dnia 24.05.2011r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych

2012.03.01

Starosta Opoczyński zawiadamia o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Bielowice-Zapowiedź wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2012.02.23

Starosta Opoczyński zawiadamia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ulicy Łąkowej w Opocznie

2012.01.26

Starosta Opoczyński zawiadamia o o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Piotrkowskiej w Opocznie na odcinku od ulicy Krasickiego do ul. Leśnej ...

2012.01.19

Starosta Opocznyński zawiadamia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej miejscowości Bielowice-Zapowiedź gm. Opoczno

Starosta Opoczyński zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Kolejowej w Opocznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 

ROK 2011
 

2011.06.30

Starosta Opoczyński zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3111E na odcinku od drogi krajowej nr 12-Karwice od km 10+707,40 do km 12+935

2011.06.16

Starosta Opoczyński zawiadamia o o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Bielowice-Zapowiedź wraz z infrastrukturą towarzyszącą (po ponowym rozpatrzeniu wniosku)

Starosta Opoczyński zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ulicy Puchały w Opocznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (po ponownym rozpatrzeniu wniosku)

2011.06.02

Starosta Opoczyński zawiadamia o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych (ulicy Granicznej w Opocznie, ulicy Św. M.M.Kolbe, ulicy Jana Pawła II w Opocznie)

2011.05.12

Starosta Opoczyński zawiadamia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Bielowice-Zapowiedź gm. Opoczno

Starosta Opoczyński zawiadamia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ul. Puchały w Opocznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2011.04.28

Starosta Opoczyński zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Działkowej z włączeniem w ul. Kuligowską w Opocznie wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz usunięciem kolizji

2011.04.14

Starosta Opoczyński zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ulicy Staszica w Opocznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Starosta opoczyński zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ulicy Słonecznej (ETAP I) oraz ulicy Powstańców Wielkopolskich (ETAP II) w Opocznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2011.04.07

Starosta Opoczyński zawiadamia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3111E na odcinku od drogi krajowej nr 12 - Karwice od km 10+707,40 do km 12+935

Starosta Opoczyński zawiadamia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych: ulicy Granicznej, ulicy Św.M.M.Kolbe, ulicy Jana Pawła II w Opocznie

2011.03.17

Starosta Opoczyński zawiadamia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na relizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Działkowej z włączeniem w ul. Kuligowską w Opocznie

2011.03.03

Starosta Opoczyński zawiadamia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ulicy Wiejskiej w Opocznie wraz infrastrukturą towarzyszącą.

Starosta Opoczyński zawiadamia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ul. Puchały w Opocznie wraz infrastrukturą towarzyszącą.

Starosta Opoczyński zawiadamia o o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej miejscowości Bielowice-Zapowiedź gm. Opoczno

2011.02.24

Starosta Opoczyński zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ulicy Staszica w Opocznie wraz z infrastrukurą towarzyszącą

Starosta Opoczyński zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych - ulicy Słonecznej (Etap I) oraz ul. Powstańców Wielkopolskich (Etap II) w Opocznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2011.02.10

Starosta Opoczyński zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ulicy św. Łukasza wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2011.01.13

Starosta Opoczyński zawiadamia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ul. Puchały w Opocznie wraz infrastrukturą towarzyszącą

Starosta Opoczyński zawiadamia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej miejscowości Bielowice-Zapowiedź gm. Opoczno

Starosta Opoczyński zawiadamia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ulicy Wiejskiej w Opocznie wraz infrastrukturą towarzyszącą

ROK 2010

2010.12.30

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ul. Puchały w Opocznie wraz infrastrukturą towarzyszącą

Starosta Opoczyński zawiadamia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ulicy Św. Łukasza w Opocznie wraz z infrastrukturą

2010.05.17

Starosta opoczyński zawiadamia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 107157E Wola Załężna-Szkoła Podstawowa

2010.02.11

Starosta Opoczyński zawiadamia , że w dniu 04.02.2010r. wydał postanowienie prostujące pomyłkę pisarską w decyzji Starosty Opoczyńskiego nr 2/2009 z dnia 21.07.2009r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej-  ulicy prostopadłej do ulicy Szkolnej w Opocznie.

 

ROK 2009

2009.11.26

Starosta Opoczyński zawiadamia że w dniu 23.11.2009r. na wniosek Burmistrza Opoczna wydał decyzję nr 6/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej  na rozbudowie ciągu dróg gminnych w Opocznie wraz z budową kanalizacji deszczowej – ulic: Partyzantów ( odcinek od skrzyżowania z ul. Limanowskiego do skrzyżowania z ulicą Piotrkowską), ulicy Limanowskiego, Przedszkolnej, Cichej, Szpitalnej, Pl. Kilińskiego, Janasa, Zjazdowej.

2009.11.12

Starosta Opoczyński zawiadamia – że w dniu 22.10.2009r. na wniosek Burmistrza Opoczna wydał decyzję nr 5/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej  na rozbudowie drogi gminnej – ulicy Błonie w Opocznie wraz z kanalizacją deszczową.

2009.10.22
Starosta Opoczyński zawiadamia się - że na wniosek z dnia 27.08.2009r. Pana  mgr inż. Wiesława Paźgiera  działającego z upoważnienia Burmistrza Opoczna - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ciągu dróg gminnych w Opocznie wraz z budową kanalizacji deszczowej – ulic: Partyzantów ( odcinek od skrzyżowania z ul. Limanowskiego do skrzyżowania z ulicą Piotrkowską), ulicy Limanowskiego, Przedszkolnej, Cichej, Szpitalnej, Pl. Kilińskiego, Janasa, Zjazdowej.

2009.10.08
Starosta Opoczyński zawiadamia że w dniu 05.10.2009r. na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu wydał decyzję nr 4/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E związana z budową zatoki autobusowej i chodnika na odcinku Zameczek - Wygnanów

2009.09.17
Starosta Opoczyński zawiadamia że na wniosek z dnia 30.07.2009r. Pana  Wiesława Paźgiera  działającego z upoważnienia Burmistrza Opoczna - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ulicy Błonie w Opocznie wraz z kanalizacją deszczową

2009.09.02
Starosta Opoczyński zawiadamia że w dniu 31.08.2009r. na wniosek Burmistrza Opoczna wydał decyzję nr 3/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania prostego ulicy Partyzantów i ulicy Biernackiego w Opocznie na skrzyżowanie typu rondo wraz z kanalizacją deszczową , oświetleniem oraz rozwiązaniem kolizji telekomunikacyjnych i elektrycznych.

2009.08.26
Starosta Opoczyński zawiadamia że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108 E związana z budową zatoki autobusowej i chodnika na odcinku Zameczek – Wygnanów”

2009.07.23
Starosta Opoczyński zawiadamia że po ponownym rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Opoczna przekazanego decyzją Wojewody Łódzkiego nr 121/2009 z dnia 04.05.2009r. wydał decyzję nr 2/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej – ulicy prostopadłej do ulicy Szkolnej w Opocznie

2009.07.23
Starosta Opoczyński na wniosek Burmistrza Opoczna wydał decyzję nr 1/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej- ul. M.C. Skłodowskiej na odcinku w km 0+522,03 do ul. Inowłodzkiej oraz ulicy Św. Marka na odcinku od ul. Inowłodzkiej do ul. Kwiatowej w Opocznie wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz rozwiązaniem kolizji

2009.07.16
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postepowania o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania prostego ulicy Partyzantów i ulicy Biernackiego w Opocznie na skrzyżowanie typu rondo wraz z kanalizacją deszczową , oświetleniem oraz rozwiązaniem kolizji telekomunikacyjnych i elektrycznych

2009.06.18
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postepowania o wydanie decyzjio o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej – ulicy prostopadłej do ulicy Szkolnej w Opocznie

2009.06.10
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postepowania owydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych- ul. M.C. Skłodowskiej na odcinku w km 0+514,30 do ul. Inowłodzkiej oraz ulicy Św. Marka na odcinku od ul. Inowłodzkiej do ul. Kwiatowej w Opocznie wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz rozwiązaniem kolizji

2009.06.10
Zawiadamia się – że w dniu 05.06.2009r. Starosta Opoczyński na wniosek Burmistrza Opoczna wydał decyzję nr 288/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej wraz z przełożeniem rowu w miejsc. Różanna