Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

  • pdf Nieruchomosci do wydzierżawienia.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 08.11. 2017 roku do dnia 29.11. 2017 roku.
  • pdf wykaz 08 listopada2017 r.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych: gruntowych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 08 listopada 2017 r. do 29 listopada 2017 r.
  • pdf Nieruchomości do użyczenia.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do nieodpłatnego użyczenia. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 08.11. 2017 roku do dnia 29.11. 2017 roku.
  • pdf Grunty do wydzierżawienia.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 04 października 2017 roku do dnia 25 października 2017 roku.
  • pdf wykaz 27 wrześąnia 2017.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych: gruntowych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 27 września 2017 r. do 18 października 2017 r.
  • pdf Ogłoszenie o przetargu Mickiewicza 220na2.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 220/2 o pow. 0,2708 ha położonej w obr. 13 m. Opoczno przy ul. Mickiewicza 2.
  • pdf Informacja - Informacja o wyniku przetargu działka 3/1 obr. 13
  • pdf Informacja - Informacja o wyniku przetargu działka 1007 obr. 6
  • pdf Ogłoszenie o przetargu działki ul. Żytnia.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 90/2, 95/6, 97/9, 92/3 i 88/7 o łącznej pow. 0,4273 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Żytniej.

W tym dziale znajdą Państwo informacje dotyczące przetargów ustnych na sprzedaż gruntów, dzierżaw gruntów należących do Gminy Opoczno.