Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

  • pdf wykaz z 18 czerwca 2020.pdf - Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 18 czerwca 2020 r. do 09 lipca 2020 r.
  • pdf Wykaz do dzierżawy - VI 2020.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 18 czerwca 2020 roku do dnia 9 lipca 2020 roku.
  • pdf wykaz 21 maja 2020 r.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 21 maja 2020 r. do 11 czerwca 2020 r.
  • pdf Wykaz do dzierżawy III 2020.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 12.03. 2020 r. do dnia 02.04.2020 r.
  • pdf Wykaz do użyczenia III 2020.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do użyczenia. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 12.03.2020 r. do dnia 02.04 2020 r.

W tym dziale znajdą Państwo informacje dotyczące przetargów ustnych na sprzedaż gruntów, dzierżaw gruntów należących do Gminy Opoczno.