Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

  • pdf Ogłoszenie o przetargu - Modrzew.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 0018 Modrzew gmina Opoczno.
  • pdf Ogłoszenie o przetargu działki ul. Żytnia.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 90/2, 95/6, 97/9, 92/3 i 88/7 o łącznej pow. 0,4273 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Żytniej.

W tym dziale znajdą Państwo informacje dotyczące przetargów ustnych na sprzedaż gruntów, dzierżaw gruntów należących do Gminy Opoczno.