Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

W tym dziale znajdą Państwo informacje dotyczące przetargów ustnych na sprzedaż gruntów, dzierżaw gruntów należących do Gminy Opoczno.

Informacja

Ogłoszenia o przetargach

  • pdf Ogłoszenie o przetargu Mickiewicza 220na2.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 220/2
  • pdf Ogłoszenie o przetargu działki ul. Żytnia.pdf - Ogłoszenie o przetargu Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 90/2, 95/6, 97/9, 92/3 i 88/7 o łącznej pow. 0,4273 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Żytniej
  • msword Wykaz gruntów do dzierżaw 2016 r.doc - Wykaz Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1774) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 30.06.2016 roku do dnia 21.07.2016 roku.
  • msword Wykaz 30 czerwiec 2016 r.doc - Wykaz Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych: gruntowych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 30 czerwca 2016 r. do 21 lipca 2016 r.
  • pdf wykazy do zbycia 12 maja 2016.pdf - Wykaz Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych: gruntowych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 12 maja 2016 r. do 02 czerwca 2016 r.
  • pdf Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w 2016 r..pdf - Wykaz Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1774) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 12.05.2016 roku do dnia 02.06.2016 roku.
  • pdf Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia 10.03.2016 - 31.03.2016 - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1774) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 10.03.2016 roku do dnia 31.03.2016 roku.
  • pdf Wykaz dzierżawa 17.02-09.03.2016.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1774)Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia.Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 17.02.2016 roku do dnia 09.03.2016 roku.