Urząd Miejski w Opocznie

Osoby wydające decyzje w imieniu Burmistrza Opoczna

  • pdf Nalewczyńska_A.pdf - Anna NALEWCZYŃSKA - Dyrektor Wydziału Wymiaru Podatków i Księgowości [w związku z wydaniem upoważnienia do wydawania decyzji]
  • pdf Susik_I.pdf - Iwona SUSIK - Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych [w związku z cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji]

Zarządy Spółek

  • pdf Grzesiński_R.pdf - Robert GRZESIŃSKI - Prezes Zarządu MPK sp. z o.o. w Opocznie [w związku z powołaniem na członka zarządu]
  • pdf Grzesiński_R.pdf - Robert GRZESIŃSKI - Prezes Zarządu MPK sp. z o.o. w Opocznie [korekta]

Kierownicy jednostek

  • pdf Nalewczyńska_A.pdf - Anna NALEWCZYŃSKA - Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno - kierownik [w zw. z końcem zatrudnienia na stanowisku kierownika jednostki]
  • pdf Plewa_W.pdf - Waldemar PLEWA - Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno - kierownik [w zw. z rozpoczęciem zatrudnienia na stanowisku kierownika jednostki]
Data stworzenia : 2021-03-10 12:48 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2021-03-10 12:48 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2021-06-10 15:17 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk