Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Statut Gminy Opoczno

  • pdf Statut.pdf - Statut Gminy Opoczno wraz z załącznikami
  • pdf Nr_IV_22_02.pdf - Uchwała Nr IV/22/02 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Opoczno
  • pdf Nr_V_50_07.pdf - Uchwała Nr V/50/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Opoczno
  • pdf Nr_XXXV_305_09.pdf - Uchwała Nr XXXV/305/2009 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Opoczno
  • pdf Nr_XIX_172_12.pdf - Uchwała Nr XIX/172/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Opoczno
  • pdf Nr_XL_400_14.pdf - Uchwała Nr XL/400/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Opoczno
  • pdf Nr_XLII_433_14.pdf - Uchwała Nr XLII/433/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Opoczno
  • pdf Nr_XLIII_440_14.pdf - Uchwała Nr XLIII/440/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Opoczno
  • pdf Nr_IV_25_14.pdf - w sprawie zmiany Statutu Gminy Opoczno

Strategia Gminy Opoczno