Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 • pdf Informacja.pdf - Informacja o ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
 • msword Wniosek.doc - Wniosek o przekształcenie
 • pdf Nr_II_29_2018.pdf - Uchwała Nr II/29/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształceniaprawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Opoczno w prawo własności i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
 • msword Wniosek.doc - Zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty przekształceniowejz tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wniosek.docx - Wniosek o udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty przekształceniowej w wysokości 99%

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dopisanie do spisu wyborców

Dopisanie do rejestru wyborców

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wydanie zaświadczeń ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji dowodów osobistych

 • pdf ki_zaśw_2016.pdf - Karta informacyjna - Wydanie zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych na wniosek osoby a dotyczących jej danych
 • pdf zaświadczenie.pdf - Wniosek o wydanie zaświadczenia
 • pdf pełnom.pdf - Pełnomocnictwo administracyjne do wydania zaświadczenia

Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Planowanie

Planowanie przestrzenne

Dowody Osobiste

Zajęcie Pasa drogowego

Wnioski o stypendium

 • pdf wniosek_o_stypendium.pdf [70 KB] - Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym składany przez rodziców lub pełnoletniego ucznia lub słuchacza kolegium
 • pdf Zarzadzenie_w_spr.styp..pdf [100 KB] - Zarządzenie Burmistrza Opoczna w sprawie szczegółowych warunków jakie powinno spełniać rozliczanie zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej

Działalność gospodarcza

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Licencje - TAXI

 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wniosek_1.docx - Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wniosek_2.docx - Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Podatki - druki obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

 • pdf DT-1.pdf - Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • pdf DT-1A.pdf - Załącznik do deklaracji DT-1
 • pdf DN-1.pdf - Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • pdf ZDN-1.pdf - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 • pdf ZDN-2.pdf - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 • pdf DR-1.pdf - Deklaracja na podatek rolny
 • pdf ZDR-1.pdf - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 • pdf ZDR-2.pdf - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 • pdf DL-1.pdf - Deklaracja na podatek leśny
 • pdf ZDL-1.pdf - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 • pdf ZDL-2.pdf - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 • pdf IN-1.pdf - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 • pdf ZIN-1.pdf - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 • pdf ZIN-2.pdf - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 • pdf ZIN-3.pdf - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
 • pdf IR-1.pdf - Informacja o gruntach
 • pdf ZIR-1.pdf - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 • pdf ZIR-2.pdf - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 • pdf ZIR-3.pdf - Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
 • pdf IL-1.pdf - Informacja o lasach
 • pdf ZIL-1.pdf - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 • pdf ZIL-2.pdf - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 • pdf ZIL-3.pdf - Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

Podatki - druki obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.

Urząd Stanu cywilnego

Ochrona Środowiska

Zgromadzenia

Różne