Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Regulamin naboru na wolne stanowiska

 • pdf Nr_33_2015.pdf - Zarządzenie Burmistrza Nr 33 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze w Urzędzi Mejskim w Opocznie oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym

 • pdf Ogłoszenie.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko - podinspektor w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym

Nabór na wolne stanowisko pracy - referent w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych

 • jpeg nabor_piol.jpg - Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko
 • pdf Ogłoszenie.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko - referent w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych
 • pdf Informacja.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne w naborze

Nabór na wolne stanowisko pracy - referent w Biurze Rady w Wydziale Organizacyjnym

 • pdf Ogłoszenie.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko - referent w Biurze Rady w Wydziale Organizacyjnym
 • pdf Informacja.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne
 • pdf Wynik.pdf - Informacja o wyniku naboru

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy Europejskich

 • pdf Ogłoszenie.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko -Podinspektor w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy Europejskich
 • pdf Informacja.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne w naborze nastanowisko podinspektor w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i FunduszyEuropejskich w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Wynik.pdf - Informacja o wyniku

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Rozwoju Miasta

 • pdf Ogłoszenie.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko - podinspektor w Wydziale Rozwoju Miasta
 • pdf Informacja.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne w naborze nastanowisko podinspektor w Wydziale Rozwoju Miastaw Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Wynik.pdf - Informacja Burmistrza Opoczna o wyniku naboru
 • pdf informacja_nabor.pdf - Informacja Burmistrza w sprawie obsadzenia stanowiska urzędniczego.

Nabór na wolne stanowsko pracy - podinspektor Wydział Budżetowy

 • Informacja.pdf - Informacja o wyniku naboru
 • pdf Ogłoszenie.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko - podinspektor w Wydziale Budżetowym
 • pdf Informacja.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne w naborze nastanowisko podinspektor w Wydziale Budżetowym - Płace w Urzędzie Miejskim w Opocznie

Nabór na wolne stanowsko pracy - podinspektor Wydział Budżetowy

 • pdf inf_nabor.pdf - INFORMACJA BURMISTRZA OPOCZNA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 • pdf Ogłoszenie.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektor w Wydziale Budżetowym
 • pdf Informacja.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne w naborze nastanowisko podinspektor w Wydziale Budżetowym - VAT w Urzędzie Miejskim w Opocznie

Nabór na wolne stanowisko - strażnik Straży Miejskiej w Opocznie

 • pdf Regulamin.pdf - Regulamin testu sprawności fizycznej kandydatów do Straży Miejskiej w Opocznie
 • pdf Informacja.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne w naborze nastanowisko aplikant w Straży Miejskiejw Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Ogłoszenie.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko strażnik Straży Miejskiej w Opocznie
 • Informacja.pdf - Informacja Burmistrza Opoczna o wyniku naboru

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Rozwoju Miasta

 • pdf Ogłoszenie.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektor w Wydziale Rozwoju Miasta
 • pdf Informacja.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne w naborze nastanowisko podinspektor w Wydziale Rozwoju Miastaw Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Wynik.pdf - Informacja Burmistrza Opoczna o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Zespole ds. Zamówień Publicznych

 • pdf Informacja.pdf - Informacja Burmistrza Opoczna o wyniku naboru
 • pdf inf_nab_zam.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne w naborze nastanowisko podinspektora w Zespole ds. Zamówień Publicznychw Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Ogłoszenie.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Zespole ds. Zamówień Publicznychw Urzędzie Miejskim w Opocznie