Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Regulamin naboru na wolne stanowiska

 • pdf Nr_33_2015.pdf - Zarządzenie Burmistrza Nr 33 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze w Urzędzi Mejskim w Opocznie oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Nabór na wolne stanowisko pracy - radca prawny w Urzędzie Miejskim w Opocznie

Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

 • pdf Ogłoszenie.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
 • pdf Informacja.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne
 • pdf Wynik.pdf - Informacja Burmistrza Opoczna o wyniku naboru

Nabór na wolne stanowisko pracy - Rzecznik Prasowy

Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

 • pdf Ogłoszenie.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
 • pdf Informacja.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne w naborze
 • pdf Wynik.pdf - Informacja o wyniku naboru

Nabór na wolne stanowisko pracy - inspektor w Zespole ds. Funduszy Europejskich

 • pdf Ogłoszenie.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - inspektor w Zespole ds. Funduszy Europejskich
 • pdf Informacja.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne
 • pdf Wynik.pdf - Informacja Burmistrza Opoczna o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Nabór na wolne stanowisko pracy - referent w Wydziale podatków i Opłat Lokalnych

 • pdf inf_ref_podatki.pdf - Informacja Burmistrza Opoczna o wynikach naboru na wolne stanowisko urzednicze
 • pdf Ogłoszenie.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko - referent w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych

Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym

 • pdf Ogłoszenie.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko - podinspektor w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym
 • pdf Informacja.pdf - Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze