Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Regulamin naboru na wolne stanowiska

 • pdf Nr_33_2015.pdf - Zarządzenie Burmistrza Nr 33 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze w Urzędzi Mejskim w Opocznie oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - radca prawny w Urzędzie Miejskim w Opocznie

 • pdf Ogłoszenie.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - radca prawny w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Klauzula.pdf - Klauzula informacyjna
 • pdf Oświadczenie.pdf - Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez kandydata

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - informatyk w Wydziale Organizacyjnym

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

 • pdf Ogłoszenie.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
 • pdf Klauzula.pdf - Klauzula informacyjna
 • pdf Oświadczenie.pdf - Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez kandydata
 • pdf Odwołanie.pdf - Odwołanie naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim w Opocznie ul. Staromiejska 6

Ogłoszenie o naborze w ramach umowy o pracę na zastępstwo

Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Zespole ds. Funduszy Europejskich

 • pdf nabor_fundusze.pdf - Treść ogłoszenia Burmistrza Opoczna na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Zespole ds. Funduszy Europejskich
 • pdf Klauzula_rekrutacja.pdf - Klauzula informacyjna o przetwarzanych danych osobowych przez Administratora
 • pdf Zgoda_rekrutacja.pdf - Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • pdf Wynik.pdf - Informacja Burmistrza Opoczna o wyniku naboru

Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - radca prawny w Urzędzie Miejskim w Opocznie

 • pdf nabor_radca.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - radca prawny
 • pdf Klauzula_rekrutacja.pdf - Klauzula informacyjna o przetwarzanych danych osobowych przez Administratora
 • Zgoda_rekrutacja.pdf - Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • pdf Wynik.pdf - Informacja Burmistrza Opoczna o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze.