Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie


Należności można również wpłacać bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego ul. Staromiejska 6 w Opocznie
w godzinach pracy kasy:

Poniedziałek  8:00 – 14:30
Wtorek 8:00 – 14:30
Środa 8:00 – 14:30
Czwartek 8:00 – 14:30
Piątek 8:00 – 13:30

z przerwą w godz. 9.00- 10.00.

Ponadto opłatę skarbową można uiszczać również w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a.

INFORMACJA

Obsługę finansową Gminy prowadził Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej W Piotrkowie Trybunalskim oddział w Paradyżu Filia w Opocznie.

I. Wpłat dochodów z tytułu:
-opłaty skarbowej,
-podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, środków transportu,
-opłaty adiacenckiej,
-opłaty dodatkowa za brak wniesienia należnej opłaty parkingowej

-udostępnienie danych osobowych

należy dokonywać na rachunek 60 8973 0003 0020 0377 6474 0001

Indywidualne rachunki bankowe do wpłat podatków widnieją na decyzjach podatkowych.

II. Wpłat dochodów z tytułu:
-wieczystego użytkowania,

-przekształcenia użytkowania wieczystego na własność,
-czynszu dzierżawnego,
-zajęcia pasa drogowego,

-sprzedaży mienia

należy dokonywać na rachunek 94 8973 0003 0020 0376 4826 0043

III. Wpłat dochodów z tytułu:
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych

należy dokonywać na rachunek 40 8973 0003 0020 0376 4826 0045


Indywidualne rachunki bankowe do wpłat opłat za odbiór odpadów komunalnych widnieją na informacjach.

IV. Wpłaty wadium na rachunek 33 8973 0003 0020 0377 6474 0002

III. Wpłaty dochodów z tytułu:
-subwencji
-dotacji,
-udziałów w podatku dochodowym

dokonywać na rachunek 37 8973 0003 0020 0376 4826 0002