Urząd Miejski w Opocznie

Kierownictwo Urzędu Miejskiego

Osoby wydające decyzje w imieniu Burmistrza Opoczna

  • pdf Krzysztofik_E.pdf - Ewa Krzysztofik - Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności
  • pdf Lasota_J.pdf - Jacenty Lasota - Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta
  • pdf Miazek_S.pdf - Stanisław Miązek - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
  • pdf Snopczynski_A.pdf - Andrzej Snopczyński - Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
  • pdf Susik_I.pdf - Iwona Susik - Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
  • pdf Wojciechowska_M.pdf - Marzanna Wojciechowska - Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
  • pdf Wronska_A.pdf - Agnieszka Wrońska - Kierownik Zespołu ds. Ewidencji Ludności
  • pdf Ziebiscki_M.pdf - Marek Ziębicki - Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu

Zarządy Spółek

Kierownicy jednostek

  • pdf Adamczyk_B.pdf - Bernarda Adamczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim
  • pdf Brola_A.pdf - Agnieszka Brola - Kierownik Działu Świadczeń z Pomocy Społecznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
  • pdf Buczynska_M.pdf - Małgorzata Buczyńska - Dyrektor Przedszkola Nr 8 w Opocznie
  • pdf Chomicz_B.pdf - Maria Chomicz - Dyrektor - Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
  • pdf Domagalska_A.pdf - Anna Domagalska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Modrzewiu
  • pdf Derewenda-Jankowska_K.pdf - Katarzyna Derewęda-Jankowska - Dyrektor Krytej Pływalni Opoczyńska Fala
  • pdf Figura_E.pdf - Edyta Figura - Dyrektor Przedszkola Nr 6 z Grupą Żłobkową Zielona Dolinka
  • pdf Grabowski_A.pdf - Adam Grabowski - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie
  • pdf Jurek_A.pdf - Alicja Jurek - Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Opocznie
  • pdf Kaluzynska_M.pdf - Małgorzata Kałużyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowa im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym
  • pdf Karbownik_E.pdf - Elżbieta Karbownik - Główna Księgowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
  • pdf Karolak_M.pdf - Marzena Karolak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sielcu
  • pdf Kozlowska_M.pdf - Małgorzata Kozłowska - Dyrektor ZSS Nr 1 w Opocznie
  • pdf Kuśmierczyk_H.pdf - Helena Kuśmierczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Libiszowie
  • pdf Misiurski_J.pdf - Jerzy Misiurski - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
  • pdf Nalewczynska_A.pdf - Anna Nalewczyńska - Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno
  • pdf Pacan_E.pdf - Ewa Pacan - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Januszewicach
  • pdf Precikowska-Skoczylas_A.pdf - Anna Pręcikowska-Skoczylas - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie
  • pdf Rogulska_B.pdf - Beata Rogulska - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
  • pdf Sobolewska_R.pdf - Renata Sobolewska - Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Opocznie
  • pdf Sliwka_A.pdf - Andrzej Śliwka - p. o. Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Opocznie
  • pdf Staskiewicz_M.pdf - Monika Staśkiewicz - Kierownik Działu Świadczeń Wychowawczych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
  • pdf Stolarczyk_M.pdf - Marzena Stolarczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wygnanowie
  • pdf Stepien_J.pdf - Jacek Stępień - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Opocznie
  • pdf Wiktorowicz_U.pdf - Urszula Wiktorowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bielowicach
  • pdf Ziolkowska_A.pdf - Alicja Ziółkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kraśnicy
  • pdf Ziolkowski_B.pdf - Bernard Ziółkowski - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
  • pdf Zieba_A.pdf - Aneta Zięba - p.o Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Opocznie

Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Opocznie

Data stworzenia : 2018-04-18 14:00 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2018-04-18 14:00 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2018-08-20 10:18 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk