Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XIV sesji w dniu 22.10.2015 roku

  • pdf Nr_XIV_123_2015.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2015- 2029
  • pdf Nr_XIV_124_2015.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015
  • pdf Nr_XIV_125_2015.pdf - w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Sołek dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2016 roku
  • pdf Nr_XIV_126_2015.pdf - w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Dzielna dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2016 roku