Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXIII sesji w dniu 19.12.2008 roku

  • pdf Nr_XXIII_225_08.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obr.10 miasta Opoczno
  • pdf Nr_XXIII_226_08.pdf - w sprawie przekazania środków trwałych dla SP ZOZ Szpital Rejonowy w Opocznie
  • pdf Nr_XXIII_227_08.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
  • pdf Nr_XXIII_228_08.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/223/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz sposobu jej poboru
  • pdf Nr_XXIII_229_08.pdf - w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji na rok 2009
  • pdf Nr_XXIII_230_08.pdf - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
  • pdf Nr_XXIII_231_08.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność byłych Dyrektorów Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie