Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXVI sesji w dniu 30.11.2020 roku

 • pdf Nr_XXVI_273_2020.pdf - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2021
 • pdf Nr_XXVI_274_2020.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020 - 2035
 • pdf Nr_XXVI_275_2020.pdf - zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020
 • pdf Nr_XXVI_276_2020.pdf - w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Opoczno na lata 2020 - 2024
 • pdf Nr_XXVI_277_2020.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich w Opocznie
 • pdf Nr_XXVI_278_2020.pdf - w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Opocznie
 • pdf Nr_XXVI_279_2020.pdf - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego przy ul. E. Biernackiego
 • pdf Nr_XXVI_280_2020.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem wyznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 6
 • pdf Nr_XXVI_281_2020.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi K.W. na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym

Głosowania imienne

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół Nr XXVI/2020 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2020r.
 • pdf Komisja skarg.pdf - Protokół Nr 6/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 13 października 2020r.
 • pdf Komisja budżetowa.pdf - Protokół Nr 10/2020 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 23 listopada 2020r.
 • pdf Komisja rewizyjna.pdf - Protokół Nr 10/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 24 listopada 2020r.
 • pdf Komisja komunalna.pdf - Protokół Nr 10/2020 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 listopada 2020r.
 • pdf Komisja oświaty.pdf - Protokół Nr 10/2020 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 listopada 2020r.
 • pdf Komisja rodziny.pdf - Protokół Nr 10/2020 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 listopada 2020r.
 • pdf Komisja rolnictwa.pdf - Protokół Nr 10/2020 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2020r.
 • pdf Komisja komunalna.pdf - Protokół Nr 9/2020 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 października 2020r.
Data stworzenia : 2020-12-03 09:33 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2020-12-03 09:33 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-15 12:54 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska