Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXVIII sesji w dniu 20.05.2009 roku

  • pdf Nr_XXVIII_259_09.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/173/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalowego Gminy Opoczno na lata 2007-2013
  • pdf Nr_XXVIII_260_09.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2009