Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXXI sesji w dniu 27.04.2017 roku

Protokoły

  • pdf Sesja.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 27 kwietnia 2017 r.
  • pdf Komisja_1.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 24 marca 2017 r.
  • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 23 marca 2017 r.
  • pdf Komisja_3.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 23 marca 2017 r.
  • pdf Komisja_4.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 24 marca 2017 r.
  • pdf Komisja_5.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej Oświaty, Kultury z dnia 22 marca 2017 r.