Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXXIII sesji w dniu 24.09.2009 roku

  • pdf Nr_XXXIII_287_09.pdf - w sprawie zmiany uchwały XIX/173/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 6 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Opoczno na lata 2007-2013
  • pdf Nr_XXXIII_288_09.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu Edukacja na ludową nutę, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
  • pdf Nr_XXXIII_289_09.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2009