Urząd Miejski w Opocznie

Współraca z zorganizacjami pozarządowymi w 2021 roku

Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miejskiej w Opocznie na 2017 rok

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w roku 2016

Konsultacje społeczne projetu uchwały

 • pdf Zaproszenie.pdf - Zaproszenie Burmistrza Opoczna do konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Uchwała.pdf - Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie

Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miejskiej na 2016 rok

 • pdf Sprawozdanie.pdf - Sprawozdanie z konsutacji
 • pdf Zaproszenie.pdf - Zaproszenie do konsultacji
 • pdf Program.pdf - "Roczny Program Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok"
 • pdf GPPN.pdf - "Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno na 2016 rok"
 • pdf GPPRPA.pdf - "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na 2016 rok"

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

 • pdf Program współpracy.pdf - Uchwała Nr XLVI/465/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015".
 • pdf Sprawozdanie.pdf - Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2015.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w roku 2014

 • pdf Program współpracy.pdf - Uchwala Nr XXXVl/354/ 13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014".
 • pdf Sprawozdanie.pdf - Sprawozdanie za 2014 rok

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w roku 2013

 • pdf Program.pdf - Uchwała Nr XXIV/ 210 / 12Rady Miejskiej w Opoczniez dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Opoczno z organizacjamipozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok2013
 • pdf Sprawozdanie.pdf - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2013 roku
Data stworzenia : 2013-04-10 14:51 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2013-04-10 14:51 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2021-08-03 13:05 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sudzius-Bobrek