Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Opocznie - Obwód Nr 21

  • pdf Informacja - 17.08.2017r..pdf - Informacja MKW w Opocznie z dnia 17 sierpnia 2017 r.o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Opocznie w wyborach uzupełniających w okręgu nr 21
  • pdf Dyżur.pdf - Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie w okręgu Nr 21
  • pdf Skład.pdf - Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie w okręgu Nr 21
  • pdf Nr_159_2017.pdf - Zarządzenie Burmistrza Opoczna z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania koordynatora ds. obsługi informatycznej systemu Wsparcie OrganówWyborczych (WOW) w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie
  • pdf Postanowienie - 10.08.2017.pdf - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opoczniew okręgu wyborczym Nr 21, zarządzonych na dzień 8 października 2017 r.
  • pdf komunikat.pdf - Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 1 sierpnia 2017 r. o dodatkowym naborze kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczejw Opocznie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opoczniezarządzonych na dzień 8 października 2017 r.
  • pdf obwieszczenie.pdf - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie informacji o okręgu numer 21 w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie, zarządzonych na dzień 8 października 2017 r., liczbie wybieranych radnych oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej
  • pdf Nr_158_2017.pdf - Zarządzenie Nr 158/2017Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie
  • pdf Komunikat_17.07.2017.pdf - Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej