Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

  • pdf Informacja.pdf - Informacja w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów na Sołtysa
  • pdf Obwieszczenie.pdf - Informuje się, że w sołectwie SOBAWINY zgłoszono kandydaturę Pana Łukasza Koneckiego na Sołtysa
  • pdf Uchwała_2.pdf - Uchwała Zebrania Wiejskiego sołectwa Sobawiny z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Sołtysa sołectwa Sobawiny
  • pdf Uchwała.pdf - Uchwała Zebrania Wiejskiego sołectwa Międzybórz z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Sołtysa sołectwa Międzybórz
  • pdf Nr_44_2016.pdf - Zarządzenie Burmistrza Opoczna Nr 44/2016 z dn. 1 marca 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Międzybórzi Sobawiny
  • pdf Zał_Nr_1.pdf - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2016 z dn. 1 marca 2016 r. - Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich w sprawieprzeprowadzenia uzupełniających wyborów Sołtysów Sołectw Międzybórz i Sobawiny
  • pdf Zał_Nr_2.pdf - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2016 z dn. 1 marca 2016 r. - Zaświadczenie dla męża zaufania