Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Przystąpienie do procedury zmiany granic administracyjnych miasta i gminy Opoczno oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

  • pdf NR_XXXV_380_2017.pdf - Uchwała Nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta i gminy Opoczno oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
  • pdf NR_XXXV_392_2017.pdf - Uchwała Nr XXXV/392/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta i gminy Opoczno oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami