Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Dane koordynatora

Katarzyna Sudzius-Bobrek - Inspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych  

Kontakt:

Urząd Miejski w Opocznie

ul. Staromiejska 6

26-300 Opoczno

tel. 44 786 01 15

fax. 44 786 01 11

e-mail: katarzyna.bobrek@um.opoczno.pl

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Opocznie.
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  3. Monitorowanie działalności Starosty Opoczyńskiego w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Opocznie.

Deklaracja dostępności

Plany działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Raporty o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami