Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Ogłoszenia o przetargach

  • pdf Ogłoszenie_garaze.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Opoczno oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 883 o pow. 0,0022 ha, 884 o pow. 0,0022 ha, 885 o pow. 0,0022 ha, 886 o pow. 0,0022 ha położonych w obr. 13 m. Opoczno (okolice ul. Norwida) objętych KW PT1O/00062082/5
  • pdf ogloszenie_zlewnia.pdf - Ogłoszenie o przetargu Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 365 o pow. 0,19 ha położonej w obr. Kruszewiec Kolonia, na granicy z obrębem Kraśnica gm. Opoczno
  • pdf Ogłoszenie.pdf - Ogłoszenie o przetargu Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki Nr 86/1, 83/1, 84/1, 85/1 i 87/1 o łącznej pow. 0,0936 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Plonowej na północ od ul. Rolnej
Historia Herbu Opoczna
Historia Herbu Opoczna

Urząd Miejski w Opocznie
ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
tel. +48 44 7363100 , fax. +48 44 7363111
email: umopoczno @ um.opoczno.pl


Burmistrz Opoczna - Rafał Janusz Kądziela

Urząd Miejski -    NIP 7681003350
                                 REGON
000523755

Gmina Opoczno - NIP 7681717575
                                  REGON 590648379

 

Gmina wiejsko miejska. 
Powierzchnia gminy to 19045 ha Liczba ludności 35001

Herb Gminy Opoczno
 

 

WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

grafika

W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opocznie informujemy, że z dniem  2 lutego 2016 r. zakres zadań dotyczący:

- rejestracji działalności gospodarczej,

- wydawania zezwoleń i licencji na transport drogowy,

- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

zostaje przeniesiony z Wydz. R.M. i Z.P. do  Zespołu Spraw Społecznych i Ochrony Ludności, który mieści się w Miejskim Domu Kultury w Opocznie,  ul. Biernackiego 4.  (I piętro pok. 23) tel. /+48 44/ 736 31 38

 

Wszelkie awarie oświetlenia ulicznego z terenu Miasta i Gminy Opoczno
należy zgłaszać pod nr telefonu 501-180-151 lub 510-158-917.

Osoba do kontaktu Pan Sławomir Czarnecki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Opocznie.