Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Oświadczenia Majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza Opoczna

Oświadczenia Majątkowe Kierowników Jednostek Podległych

Oświadczenia pracowników Urzędu Miejskiego wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych, i rodzeństwo