Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Oświadczenie Burmistrza Opoczna

Oświadczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej

Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej w Opocznie

Oświadczenia pracowników Urzędu Miejskiego wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza Opoczna

Oświadczenia pracowników Urzędu Miejskiego o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka

Oświadczenia kierowników jednostek podległych i członków zarządów

Oświadczenia kierowników jednostek podległych i członków zarządów o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka