Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Oświadczenia Majątkowe radnych Rady Miejskiej w Opocznie

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza Opoczna

Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Podległych i Członków Zarządu

Korekty Oświadczeń Majątkowych

Wyjaśnienia do Oświadczeń Majątkowych

Korekty Oświadczeń Majątkowych radnych Rady Miejskiej w Opocznie