Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Podległych i Członków Zarządu na rozpoczęcie/zakończenie kadencji

 • Figura_E.pdf - Edyta Figura - Dyrektor Przedszkola Nr 6 z Grupą Żłobkową Zielona Dolinka - rozpoczęcie kadencji
 • Kusmierczyk_H.pdf - Helena Kuśmierczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Libiszowie - rozpoczęcie kadencji
 • Jurek_M_zak.pdf - Marianna Jurek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Libiszowie - zakończenie kadencji
 • Jurek_D_zak.pdf - Dorota Jurek - Dyrektor Przedszkola Nr 6 z Grupą Żłobkową Zielona Dolinka - zakończenie kadencji

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza Opoczna

 • Wieruszewski_J.pdf - Jan Wieruszewski - Burmistrz Opoczna
 • Macierzynski_J.pdf - Janusz Macierzyński - Zastępca Burmistrza Opoczna
 • Wiktorowicz_J.pdf - Jarosław Wiktorowicz - Zastępca Burmistrza Opoczna
 • Kozuchowski_K.pdf - Kazimierz Kożuchowski - Sekretarz Miasta
 • Bak_B.pdf - Barbara Bąk - Skarbnik Gminy
 • Susik_I.pdf - Iwona Susik - Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
 • Wronska_A.pdf - Agnieszka Wrońska - Kierownik Zespołu ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
 • Bednarczyk_S.pdf - Stanisława Bednarczyk - Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
 • Krzysztofik_E.pdf - Ewa Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności
 • Lasota_J.pdf - Jacenty Lasota - Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych
 • Miazek_S.pdf - Stanisław Miązek - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Podległych i Członków Zarządu

 • Adamczyk_B.pdf - Bernadeta Adamczyk - Dyrektor ZS w Bukowcu Opoczyńskim
 • Bartoszek_M.pdf - Małgorzata Bartoszek - Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Opocznie
 • Bolarczyk_E.pdf - Ewa Bolarczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszewcu
 • Borowiecka_Z.pdf - Zofia Borowiecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzielnej
 • Buczynska_M.pdf - Małgorzata Buczyńska - Dyrektor Przedszkola Nr 8 w Opocznie
 • Ceglarska_H.pdf - Halina Ceglarska - Dyrektor Przedszkola Nr 5 w Opocznie
 • Domagalska_A.pdf - Anna Domagalska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Modrzewiu
 • Idzik_A.pdf - Anna Idzik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Januszewicach
 • Jazwiec_A.pdf - Anna Jaźwiec - Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie
 • Jurek_A.pdf - Alicja Jurek - Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Opocznie
 • Jurek_D.pdf - Dorota Jurek - Dyrektor Przedszkola Nr 6 z Grupą Żłobkową
 • Kaluzynska_E.pdf - Edyta Kałużyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej
 • Kaluzynska_M.pdf - Małgorzta Kałużyńska - Dyrektor Gimnazjum w ZS w Mroczkowie Gościnnym
 • Karbownik_E.pdf - Elżbieta Karbownik - Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Karolak_M.pdf - Marzena Karolak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sielcu
 • Kopania_A.pdf - Andrzej Kopania - Prezes Zarządu MPK sp z o.o.
 • Kowalski_R.pdf - Robert Kowalski - Dyrektor Krytej Pływalni Opoczyńska Fala
 • Luczkowski_T.pdf - Tomasz Łuczkowski - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie
 • Matysiak_M.pdf - Marianna Matysiak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Libiszowie
 • Nowacka_M.pdf - Magdalena Nowacka - Członek Zarządu, Główny Księgowy MPK sp z o.o.
 • Oleksik_J.pdf - Jadwiga Oleksik - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Pacan_J.pdf - Jacek Pacan - Prezes Zarządu PGK sp z o.o.
 • Rek_B.pdf - Barbara Rek - Dyrektor ZS w Ogonowicach
 • Siwek_Z.pdf - Zdzisław Siwek - Członek Zarządu, Główny Specjalista d.s. techniczno-inwestycyjnych ZGM sp z o.o
 • Sobolewski_Z.pdf - Zbigniew Sobolewski - Dyrektor ZSS Nr 1 w Opocznie
 • Stolarczyk_M.pdf - Marzena Stolarczyk - Dyrektor Gimnazjum w Wygnanowie
 • Swiatek_B.pdf - Bożena Mazur - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 • Sobolewski_Z.pdf - Zbigniew Sobolewski - Dyrektor ZSS Nr 1 w Opocznie
 • Tokarska_A.pdf
 • Wiktorowicz_U.pdf - Urszula Wiktorowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bielowicach
 • Zieba_A.pdf - Anna Zięba - Prezes Zarządu ZGM Sp. z o.o.
 • Ziebicka_J.pdf - Janina Ziębicka - Członek Zarządu, Główny Księgowy PGK sp z o.o.
 • Ziolkowska_A.pdf - Alicja Ziółkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kraśnicy
 • Ziolkowski_B.pdf - Bernard Ziółkowski - Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie

Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Opocznie